Холбоо барих


Алба нэгжийн нэр Холбоо барих
Захиргаа
1. Захиргаа Утас: +976-77111500 /101,102/
И-мэйл: uh@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 4-р байр 9 давхарт.
Шуудангийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, 14200,Сүхбаатарын талбай-20. Шуудангийн салбар-46/53
2 Академик сургалт хариуцсан дэд захирал И-мэйл: batrinchin@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 201/B/ тоот
Салбар сургуулиуд
1. Хэл, Соёлын Сургууль Утас: +976-77111500 /200/
И-мэйл: schl.lng@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 201/А/ тоот
  Азийн хэлний тэнхим Утас: +976-77111500 /220/
И-мэйл: azn.lng.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 307 тоот
Гадаад хэлний тэнхим Утас: +976-77111500 /230/
И-мэйл: foreign.lang.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 307 тоот
2. Бизнесийн сургууль Утас: +976-77111500 /300/
И-мэйл: schl.bus@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 308 тоот
  Бизнесийн удирдлагын тэнхим Утас: +976-77111500 /310/
И-мэйл: bus.admin.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 303 тоот
Санхүү, эдийн засгийн тэнхим Утас: +976-77111500 /320/
И-мэйл: fin.econ.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 501 тоот
3. Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургууль Утас: +976-77111500 /500/
И-мэйл: schl.info.mgmt@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 309 тоот
  Компьютерийн ухааны тэнхим Утас: +976-77111500 /520/
И-мэйл: comp.sci.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 202 тоот
Сэтгүүл зүй, медиа-технологийн тэнхим Утас: +976-77111500 /510/
И-мэйл: jour.m.tech.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 103 тоот
4. Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль Утас: +976-77111500 /400/
И-мэйл: schl.intl.rel@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 207 тоот
  Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхим Утас: +976-77111500 /410/
И-мэйл: intl.rel.dept@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 207 тоот
Алба нэгжүүд
1. Хүний нөөцийн алба Утас: +976-77111500 /110/
И-мэйл: hr.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 201/B/ тоот
2. Санхүүгийн алба Утас: +976-7711-1500 /121/
И-мэйл: finance.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 303 тоот
3. Сургалтын алба Утас: +976-77111500 /150/
И-мэйл: std.aff.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 301 тоот
4. Мэдээллийн технологийн алба Утас: +976-77111500 /130/
И-мэйл: info.tech.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 301/В/ тоот
5. Номын сан Утас: +976-77111500 /170/
И-мэйл: lib.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 101 тоот
6. Хэвлэх цех Утас: +976-77111500 /180/
И-мэйл: print.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр B1 давхар, 101 тоот.
7. Аж ахуй, үйлчилгээний алба Утас: +976-77111500 /140/
И-мэйл: fac.serv.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 1-р байр 302 тоот
8. ХИС-ийн 1,2-р байрны жижүүр Утас: +976-11326340
Оюутны байгууллагууд
1. Оюутны холбоо Утас: +976-99401110, 85457676
И-мэйл: st.u@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 201/B/ тоот
2. Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв Утас: +976-99264949, 91234888
И-мэйл: st.empl.o@humanities.mn
Хаяг: ХИС-ийн хичээлийн 2-р байр 101 тоот
Элсэлтийн бүртгэл
1. Элсэлтийн бүртгэл Утас: +976-77111500
И-мэйл: admission@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 2-р байр 303 тоот.
Цахим бүртгэл: https://elselt.humanities.mn/