Эрдэм шинжилгээний бичиг


"Эрдэм шинжилгээний бичиг" сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл

Нэрс Цол зэрэг Албан тушаал Хариуцах чиглэл
1 П.Батринчин доктор(Ph.D), профессор Академик сургалт хариуцсан дэд захирал Зөвлөлийн дарга
2 Д.Уламбаяр доктор(Ph.D),  профессор ОУХНСС-ийн захирал Олон улс орон судлал
3 Б.Дагиймаа доктор(Ph.D), дэд профессор Англи хэлний тэнхимийн багш Хэлшинжлэл
4 Г.Болдбаатар доктор(Ph.D), профессор Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш Бизнесийн удирдлага
5 Д.Дагиймаа доктор(Ph.D),  профессор МХМС-ийн захирал Дижитал сэтгүүл зүй
6 С.Байгалтөгс доктор(Ph.D),  профессор Зөвлөх профессор Мэдээллийн технологи
7 Н.Оюунцэцэг доктор(Ph.D), дэд профессор Англи хэлний тэнхимийн багш Боловсрол судлал