Эрдэм шинжилгээний бичиг


"Эрдэм шинжилгээний бичиг" сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл

Нэрс Цол зэрэг Албан тушаал Хариуцах чиглэл
1 П.Батринчин доктор(Ph.D), профессор Академик сургалт хариуцсан дэд захирал Зөвлөлийн дарга
2 Д.Уламбаяр доктор(Ph.D),  профессор ОУХНСС-ийн захирал Олон улс орон судлал
3 Б.Дагиймаа доктор(Ph.D), дэд профессор ХСС-ийн Англи хэлний тэнхимийн багш Хэлшинжлэл
4 Г.Болдбаатар доктор(Ph.D), профессор БС-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш Бизнесийн удирдлага
5 Д.Дагиймаа доктор(Ph.D),  профессор МХМС-ийн СЗМТ-ийн тэнхимийн эрхлэгч Дижитал сэтгүүл зүй
6 С.Байгалтөгс доктор(Ph.D),  профессор МХМС-ийн захирал Мэдээллийн технологи
7 Н.Оюунцэцэг доктор(Ph.D), дэд профессор ХСС-ийн Англи хэлний тэнхимийн багш Боловсрол судлал
8 С.Батчимэг доктор(Ph.D), дэд профессор Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичиг Нарийн бичиг