Нээлттэй эхийн судалгааны сан


 

Нэршил Чиглэл Линк
DOAJ /Directory of Open Access Journals/ Түүх, боловсрол, хэлшинжлэл, уран зохиол, технологи https://doaj.org/subjects
Scholarly Open Access Journals Нийгмийн ба улс төрийн шинжлэх ухаан, эдийн засаг, бизнес, менежмент, байгалийн ухаан https://www.omicsonline.org/scholarly-open-access-journals.php
Scientific Research an Academic Publisher /Open Access Library Journal/ Бизнес, эдийн засаг, физик, хими, математик, нийгмийн болон хүмүүнлэгийн ухаан, компьютерийн ухаан http://www.scirp.org/
Springer Open Хэлшинжлэл, боловсрол, бизнес, эдийн засаг, хүмүүнлэг, байгалийн ухаан, компьютерийн ухаан https://www.springeropen.com/
World Digital Library Түүх соёл судлал http://www.wdl.org/en/
Computer Vision Foundation open access Компьютерийн ухаан http://openaccess.thecvf.com
Theoretical Computer Science Open Access Articles Компьютерийн ухаан https://www.journals.elsevier.com/theoretical-computer-science/open-access-articles
Cornell University Library Компьютерийн ухаан, байгалийн ухаан www.arxiv.org
Open Access Journals Search Engine (OAJSE) Компьютерийн ухаан, байгалийн ухаан, нийгмийн ухаан, боловсрол http://www.kkhsou.in/library/oajse/
Download Free Scientific Publications /хайлтын систем/ Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан, байгалийн ухаан, нийгмийн болон хүмүүнлэг шинжлэх ухаан http://www.freefullpdf.com/