Дээшээ

Олон улсын харилцааны зөвлөл


Дэнзэнлхамын УЛАМБАЯР (Улс төрийн ухааны доктор /Ph.D/, дэд профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн захирал
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-91186808
Цахим шуудан: ulambayar@humanities.mn
Төгссөн сургууль:
 • 1981-1986 онд, МУИС-ийн Нийгмийн ухааны сургууль
 • 1990-1994 онд, БНСУ-ын Тангүк их сургуулийн Олон улсын эдийн сургуулийн мастерын сургалт
 • 1996-1998 онд, БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Олон улсын харилцаа, Дипломатын сургуулийн докторын сургалт
Төгссөн сургууль:
 • 1981-1986 онд, МУИС-ийн Нийгмийн ухааны сургууль
 • 1990-1994 онд, БНСУ-ын Тангүк их сургуулийн Олон улсын эдийн сургуулийн мастерын сургалт
 • 1996-1998 онд, БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Олон улсын харилцаа, Дипломатын сургуулийн докторын сургалт
Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
 • 1995.03-09 сар, Нидерландын Олон улсын харилцаа, дипломатын академи
 • 2006-2007 онд, БНСУ-ын ГХЯ-ны Гадаад бодлого, аюулгүй байдлын институт
 • 2000.09-11 сар, Энэтхэгийн ГХЯ-ны дэргэдэх Дипломатын академи
 • 2009.02-04 сар, Египетын ГХЯ-ны Олон улсын бодлогын институт
 • 2012.03-06 сар, Тайванийн Зүүн Азийн судалгааны институт
Ажилласан байдал:
 • 1986-1990 онд, МУИС-ийн Нийгмийн ухааны сургуульд багш
 • 1994-1996 онд, МУИС-ийн Олон улсын харилцааны дээд сургуульд ахлах багш
 • 1998-2005 онд, МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургуульд ахлах багш
 • 2007-2008 онд, ХИС-ийн Олон улсын харилцааны тэнхимд багш
 • 2010-2012 онд, ТЕГ-ын Үндэсний тагнуулын академийн Аюулгүй байдал, олон улсын харилцааны тэнхимд дэд профессор
 • 2013-2014 онд, ХИС-ийн Олон улс судлалын сургалт-судалгааны төвийн захирал
 • 2014 оноос ХИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн захирал
Боловсролын зэрэг: Улс төрийн шинжлэх ухааны доктор (Ph.D) Гавьяа шагнал, зэрэг цол:
 • ШУА-ийн Олон судлалын профессор цол
 • Монгол Улсын Боловсролын 80 жилийн ойн медаль
 • Дэлхийн Энхтайван, найрамдлын байгууллагуудын холбооны “Энхийн элчин сайд” Өргөмжлөл”
 • ГХЯ-ны Дипломатын академийн “Өргөмжлөл”
Бүтээлийн жагсаалт: I. Нэг сэдэвт судалгааны бүтээл
 1. An Analysis on the Development Process and the Promoting of Small and Medium scale Enterprises in the Republic of Korea. Seoul., Dankook University press, 1994, 130 рages
 2. Монгол-Өрнөдийн орнуудийн харилцаа: Эрт, эдүгээ. УБ., “Адмон”, 2004, 266 хуудас
 3. Монгол Улс, Өрнө дахин: харилцаа, хамтын ажиллагаа (ХХ зууны эхнээс ХХI зууны эхэн) УБ., “Хөх судар”, 2007, 410 хуудас
 4. Монгол Улс ба Алс Дорно дахин: Олон улсын харилцаа, геополитик, дипломат ажиллагаа: ХХ зууны эхнээс XXI зууны эхэн. I боть УБ., 2013, 490 хуудастай.
 5. Монгол Улс ба Алс Дорно дахин: Олон улсын харилцаа, геополитик, дипломат ажиллагаа: ХХ зууны эхнээс XXI зууны эхэн. II боть УБ., 2016, 550 хуудастай.
II. Хамтын бүтээл
 1. «Prospects of Regional Economic Cooperation in Northeast Asia». “New world Order in Post-Cold War Era in Asia”, Ulaanbaatar., SFS, NUM, 1996 pp. 15-21
 2. «Европын Холбоо – Монгол Улсын чухаг түнш мөн» - Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба гуравдахь түнш орнууд: Өнөө, ирээдүй. ОУСХ, ШУА, УБ., 2002, 109-126 дахь тал
 3. «Монгол Улс, БНСУ-ын харилцан нөхсөн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн түншлэл», Зүүн Хойд Азийн төлөв байдал ба Монгол Улс. МУИС, Солонгосын Азийн судалгааны Төв, УБ., 2003, 171-185 дахь тал
 4. «Ажиллах хүчний олон улсын шилжилт хөдөлгөөн ба БНСУ дахь монгол иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт», Зүүн Хойд Азийн төлөв байдал ба Монгол улс. МУИС, Солонгосын Азийн судалгааны Төв, УБ., 2003., 127-248 дахь тал (Л. Даваадэлгэр, Д. Мөнхтуяа нарын хамт)
 5. «Аугаа эх орны дайны үед ЗХУ-д Холбоотон гүрнүүдээс үзүүлсэн тусламжийн асуудалд (Lend lease act)» - Дэлхийн II дайн: түүхэн сургамж, орчин үе. УБ., 2005, 95-101 дэх тал
 6. «Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа: онол-түүх, орчин үеийн зангилаа асуудал»- “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг улс төр, дипломатын аргаар хангах нь” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл, УБ., 2010, 36-49 дахь тал
 7. “Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: онол- түүх, орчин үеийн зангилаа асуудал”-Орчин үеийн олон улсын харилцааны шинэ чиг хандлага ба Монгол Улс. УБ., 2011, 31-59 дэх тал
 8. «Монгол Улс-БНСУ-ын сайн хөршийн иж бүрэн түншлэл»-“Талд ургасан солонго”, “Солонгос-Монголын харилцааны түүхээр өнөөг харахуй, Ирээдүйд чиглэсэн хоёр орны харилцааг төлөвшүүлэх шинэ бодрол”-Солонгос, Монголын эрдэмтдийн хамтын бүтээл, Сөүл., 2012, 223-245 дахь тал
 9. «Ad hoc хүлээн зөвшөөрөх хэлбэр ба 1920-иод оны Монгол-Ваймерын Бүгд Найрамдах Улсын харилцааны онцлог»-Монгол Улс дахь олон улсын эрхзүйн хөгжлийн чиг хандлага. УБ., 2012, 25-40 дэх тал
 10. «Олноо өргөгдсөн Хаант Монгол улсын дипломат ажиллагаанд Монгол-Түвдийн 1913 оны гэрээний эзлэх байр суурь»-Монгол-Түвдийн 1913 оны гэрээ: Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.: 2012
 11. “Их гүрнүүдийн хүрээлэлд орших улсын бодлого: Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлого” эрдэм шинжилгээний цуврал хурал. ҮАБЗ, ССХ, ССХ, Конрад Аденауврын сан. УБ.: 2011, 146-148, 160-162 дахь тал
 12. «Монгол Улс-Европын Холбоо: Иж Бүрэн түншлэл»-“Монгол Улсын “гуравдагч хөршийн бодлого: Монгол-Европ: бодлого, зорилт” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал. ҮАБЗ-ийн ССХ, Конрад Аденауврын сан. УБ.: 2012, 30-66 дахь тал
 13. «1920-иод оны Монгол-Германы Ad hoc харилцаа ба “Востваг” нийгэмлэг, түүний үйл ажиллагаа»-“Монгол-Германы харилцаа: өнөөгийн байдал ба хэтийн төлөв”. УБ., 2013, 130-144 дэх тал, «Die Mongolisch-Deutschen ad hoc-Beziehungen Der1920-er Jahre und die Arbeit der Wostwag Aktiengesellschaft»-Mongolisch-Deutsche Beziehungen Gegenwärtiger Stand und Perspektiven. Berlin.: 2013, Sn. 276-290 (in german)
 14. «Mongolia’s “Third Neighbor» Policy and Comprehensive Partnership between Mongolia-ROK»-“Economic Cooperation and Commercial Arbitration among Korea, Mongolia and China-2013 International Conference on Commercial Arbitration: July 12 2013 Seoul. рр. 19-32
 15. «The Position of the 1913 Mongolia and Tibet Treaty in the Royal (All Elevated) Mongol State Diplomacy »-“The Centennial of the Tibeto-Mongol Treaty: 1913-2013” 100 anniversary”.Dharamshala, India.: Lungta Spring 2013, №17 pp. 61-65
 16. «Northeast Asian Security Issues and Mongolia’s “Third Neighbor” policy»-“The Northeast Asian Economic Review”-Vol. 4, 2013, Niigita.: Japan, pp. 47-50
 17. «Монголын дипломатын нэвтэрхий толь бичиг» А-И, Тэргүүн боть, УБ.: 2013, [проф.Ж.Борын хамт] 670 хуудас
 18. «Монголын дипломатын нэвтэрхий толь бичиг» К-П, Дэд боть, УБ.: 2014, [проф.Ж.Борын хамт] 725 хуудас
 19. «Монголын дипломатын нэвтэрхий толь бичиг» С-Я, Гутгаар боть, УБ.: 2015, [проф.Ж.Борын хамт] 730 хуудас
 20. «The MPR’s Attempt to Join the UN and the Position Adopted by the UK»-“Trans-Continental Neighbours”. Volume 2, A Documentary History of Mongolia-UK Relations. Mongolia and Inner Asia Studies Unit, Cambridge, Institute of International Studies M.A.S 2015, pp. 37-52
 21. «Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ, эрсдлийн магадлал»-“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ” ХИС, УБ., 2014
 22. «Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлого: Онолын баримтлал, түүх-орчин үеийн зангилаа асуудал»»-“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ” ХИС, УБ., 2014
 23. «Аюулгүй байдлын уламжлалт болон орчин үеийн үзэл баримтлалын шинэ чиг хандлага»-“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ” ХИС, УБ., 2014
 24. «Солонгосын хойгийн хурцадмал байдлын уг сурвалж ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал»-“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ” ХИС, УБ., 2014
 25. «Олон улсын эрүүгийн эрхзүй ба олон улсын эрхзүйн хариуцлагийн зарим асуудал: ОХУ Крымийн хойгийг өөртөө албадан нэгтгэсэн үйлдлийн жишээн дээр»-“Олон улсын эрүүгийн эрхзүйн: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. УБ., 2014
 26. “Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого олон улсын хоёр талт гэрээ, хэлэлцээрээр баталгаажих нь: сорилт ба боломж”-Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ-эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. УБ.: 2015
 27. «Монгол-Хятадын харилцаа: Стратегийн түншлэлээс иж бүрэн стратегийн түншлэл өөд»-МУИС-ийн ОУХНУС, Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын төвийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. (др. Ж.Баясахын хамт). 2015.04.30
 28. «Байнга төвийг сахих үйл ба Монгол Улсын гадаад бодлогын сорилт»-“Монгол Улс байнга төвийг үл сахих нь”. ХИС, ОУХНСС, УБ., 2016, 3-34 дэх тал, ISBN 999733618-6
III. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:
 1. «Их Октябрь, Үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн»-“Улаан Од” 1987.10.10 №81
 2. «Их Октябрь, Олон улсын ажилчны хөдөлгөөн»-“Улаан Од” 1987.10.20 №85
 3. «Их Октябрь, Монгол орон»-“Улаан Од” 1987.11.04 №88
 4. «Торгоны их зам»-“Эрдэм” сонин 1990.06.30 №7 (18)
 5. «Профессор Ж. Цэвээний “үндэсний социализм”-ын үзэл баримтлал, нийгэм-түүхэн үндэс, мөн чанар», Проф. Л. Бат-Очирын хамт. “Дорнодахины судлал”., ДДХ, ШУА, 1990, №1 (22), 32-45 дахь тал
 6. «Нийгмийн хөгжилд үндэсний болон интернационалч хүчин зүйлийг хослох нь». “МУИС-ийн эрдэм шинжилгээний бичиг”. 1990, №1
 7. «Профессор Жамсрангийн Цэвээн»-“Ардын эрх” сонин. 1990.09.15
 8. «Монгол-Түвдийн харилцаанд холбогдох нэгэн гэрээ бичиг»-“Шинжлэх ухааны амьдрал” сэтгүүл. 1990, №6, 40-41 дэх тал
 9. «АНУ-ын Ерөнхийлөгчид». “Дорно-Өрнө” сэтгүүл, ДДХ, ШУА, 1992. №1-2 (30,31) 35-46 дахь тал, 1993. №1 (32) 50-55 дахь тал
 10. «A Comparative Study for an Asia-Pacific Economic Integration with her neighbor’s Western Hemisphere Integration: The Case of EU». Seoul National University Paper, December 1997
 11. «Өмнөд Солонгос XXI зууны Япон мөн үү». “Дорно-Өрнө” сэтгүүл. ОУСТ, ШУА, 1998. №1-2 (42,43), 121-134 дэх тал
 12. «Дорно-Өрнийн харилцаан дахь Торгоны их зам ба Монгол». “Алтан аргамж” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 2 (2/1998), 135 – 143 дахь тал
 13. «The Opening of Korea: The case of Korean-German Relations». “Алтан аргамж” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 3 (166) 2000, 90-97 дахь тал
 14. «The Origins of Korean-French Relations: A French Far East Interest Case». “Алтан аргамж” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 3 (166) 2000, 98-108 дахь тал
 15. «Ерөнхийлөгч Пак Жон Хи ба Өмнөд Солонгос». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2000. №1-2, 23-29 дэх тал
 16. «Монгол Улс – БНАСАУ-ын харилцаа: Өнгөрсөн ба өдгөө». “Стратеги судлал” сэтгүүл. БХЯ, 2001. №1-2, 62-81 дэх тал
 17. «Монгол-Германы түрүү үеийн харилцаа». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2001.№1(55), 77-90 дэх тал
 18. «Европын Холбоо-Монгол Улсын чухаг түнш мөн». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2001.№1 (55), 27-37 дахь тал
 19. «Монгол-Америкийн харилцаа: ХХ зууны тэргүүн хагаст». “Алтан аргамж” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 4 (171) 2001, 93-129 дэх тал
 20. «Олон улсын эрхзүйн уламжлал ба Чингис хааны “Их засаг” цааз». “Алтан аргамж” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 4 (171) 2001, 179-187 дахь тал
 21. «Монгол Улс, Европын Холбооны харилцаа, хамтын ажиллагааны эрх зүйн үндэс тавигдсан нь». “Алтан аргамж” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 4 (171) 2001, 51-65 дахь тал
 22. «Монгол-Францын харилцааны ойрхи үеийн түүхэн тэмдэглэл». “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 5 (184) 2002 №1, 28–59 дахь тал
 23. «Профессор Ж. Цэвээний Монголын тусгаар тогтнолын талаарх бодрол». “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 5 (184) 2002 №1, 59-67 дахь тал
 24. «Монгол Улсын дипломат албаны үндэс суурь тавигдсан нь». “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, Vol. 6 (196) 2002 №2, 60-71 дэх тал
 25. «Монгол - Скандинавийн орнуудын харилцааны уламжлал». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2004. №1, 104 - 115 дахь тал
 26. «Японы ноёрхолын үеийн солонгосын хойг, түүний гадаад орчин». “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, 2004 №1, 232 (09), 17-37 дахь тал
 27. «Өрнөдийнхөн Монголын их хаадтай харилцсан нь». “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, 2004 №1, 232 (09), 44 – 59 дахь тал
 28. «Монголын нууц товчоо – улс төрийн сургаалийн эртний дурсгалт бичиг мөн». “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. ОУХС, МУИС, 2004 №1, 232 (09), 149-156 дахь тал
 29. «Монгол-Германы хожуу үеийн харилцаа». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2004. №4, 85-97 дахь тал
 30. «Мөнгө угаах гэмт хэргийн илрэл, түүнтэй хийх тэмцлийг боловсронгуй болгох нь эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах чухал чиглэл мөн». “Стратеги судлал” сэтгүүл. БХЯ, 2005. №1, 78-86 дахь тал
 31. «Ардын эрхт төрийн дипломат алба, гадаад харилцаа, үйл ажиллагааны торгон эхлэл». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2006. №2, 70 – 90 дэх тал
 32. «Гадаад харилцааны торгон эхлэл» - Дипломат албаны 95 жилийн ойд. “Инфо” сонин. 2006, №21(158)
 33. «Гадаад паспорт, консул, анхны ЭСЯ» - Дипломат албаны 95 жилийн ойд. “Инфо” сонин. 2006,№23,24 (160, 161)
 34. «Дипломатын анхны алхмууд» - Дипломат албаны 95 жилийн ойд. “Инфо” сонин. 2006, №25 (162)
 35. «Өмнөд хөршийн талаархи анхны дипломат бодлого» - Дипломат албаны 95 жилийн ойд. “Инфо” сонин. 2006, №26 (163)
 36. «Өмнөд хөрш ба Монголын дипломат» - Дипломат албаны 95 жилийн ойд. “Инфо” сонин. 2006, №27 (164)
 37. «БНМАУ Тагна-Туватай дипломат харилцаа тогтоосон нь, түүний түүхэн учир холбогдол». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2008. №4, 88-94 дэх тал
 38. «Монгол Улсын гадаад бодлого дахь “гуравдахь хөрш” буюу түншлэлийн асуудал». “Стратеги судлал” сэтгүүл. Үндэсниы Аюулгүй Байдлын Зөвлөл, 2009. №2, 74-88 дахь тал
 39. «Түвдтэй ЭСЯ-ны хэмжээнд дипломат харилцаа тогтоох гэсэн оролдлого». “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2009. №1, 86-92 дахь тал
 40. «Монгол Улс, Европын Холбооны худалдаан дахь дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийн хөнгөлөлтийн асуудал» “Олон улс судлал” сэтгүүл, ОУСХ, ШУА, 2009. №3-4, 44-55 дахь тал
 41. «Европын Холбоо бол Монгол Улсын гурав дахь хөрш»: Дипломат харилцаа тогтоосны 20 жилийн ойд, “Зууны мэдээ” сонин, 2009.7.30 №175 (3247)
 42. «Өмнөд хөрштэй харилцаагаа хөгжүүлэх Монгол Улсын байр суурь ба Зөвлөлтийн дипломат ажиллагааны хувьсал, өөрчлөлт»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл, Үндэсний Тагнуулын Академи. 2009, №3-II, 9-16 дахь тал, 2010 №1(11), 64-72 дахь тал
 43. «Монгол Улс Их Хан Улстай дипломат харилцаа тогтоосон нь»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. Үндэсний Тагнуулын Академи. 2010. №2(12) 54-67 дахь тал, 2010.№3(13) 67-79 дэх тал
 44. «Солонгосын дайны талаарх ОХУ-ын архивын шинэ баримтууд»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ОУСХ, ШУА, 2010.№1-2, 120-144 дэх тал
 45. «Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа: онол-түүх, орчин үеийн зангилаа асуудалд» “Олон улс судлал” сэтгүүл. ОУСХ, ШУА, 2011. №2 (92) 56-72 дахь тал, 2011. №3 (93) 72-88 дахь тал
 46. «БНСУ Монголын гуравдагч сайн хөрш, чухаг түнш мөн»-Монгол-Солонгосын харилцаа, хамтын ажиллагааны тулгамдсан асуудал, хэтийн төлөв. УБ., 2011
 47. «Ad hoc хүлээн зөвшөөрөх хэлбэр ба 1920-иод оны Монгол-Ваймерын Бүгд Найрамдах Улсын харилцааны онцлог»-“Монгол Улс дахь Олон улсын эрхзүйн хөгжлийн үндсэн хандлага”. УБ., 2012, 25-40 дэх тал
 48. «Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдалд тулгарч буй сорилт ба зарим бодрол»-“Эрдэм шинжилгээний бичиг” №1[13], Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургууль. УБ., 2012, 122-127 дахь тал
 49. «Гадаад Монгол ба АНУ-ын консул Самуэл Сокобин»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, 2012, №3, 45-68 дахь тал
 50. «Онц бөгөөд Бүрэн эрхт элчин, академич Б.Лхамсүрэнгийн Монгол Улсын Гадаад харилцааны салбарт ажиллаж байсан тухайд өгүүлэхүй»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №1(97), 115-128 дахь тал
 51. «Монголд томилогдсон Зөвлөлтийн тусгай албаны ажилтан дипломат төлөөлөгчид, тэдний үйл ажиллагаа, хувь заяа»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №1, (22) 120-130 дахь тал
 52. «Монголд томилогдсон Зөвлөлтийн тусгай албаны ажилтан дипломат төлөөлөгчид, тэдний үйл ажиллагаа, хувь заяа»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №2, (23), 59-66 дахь тал
 53. «Монголор” хувьцаат нийгэмлэг, түүний алт олборлолтын үйл ажиллагаа»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №2(98), 71-87 дахь тал
 54. «Монголын геополитикийн орчны хувьсал, түүнд хийсэн зарим ажиглалт, эрсдлийн магадлал»-“Олон улсын харилцаа” сэтгүүл. МУИС, ОУХС, 2013, №1
 55. «Германы “Востваг” хувьцаат нийгэмлэг, түүний Монгол дахь үйл ажиллагаа»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №2, (23), 67-77 дахь тал
 56. «БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн Вант Улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №3(100), 31-56 дахь тал
 57. «Германы “Востваг” хувьцаат нийгэмлэг, түүний Монгол дахь үйл ажиллагаа»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2013, №4(101), 39-55 дахь тал
 58. «Монгол Улсын “гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: Онолын баримтлал, түүх, орчин үеийн зангилаа асуудал»-»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2014, №1(102), 76-106 дахь тал
 59. «Гадаад харилцаа, аюулгүй байдлыг эдийн засагжуулах Их гүрнүүдийн бодлого ба Монгол Улс»-“Олон улс судлал” сэтгүүл, ШУА-ийн ОУСХ, 2014, №2(103), 66-72 дахь тал (Т.Уянгаагийн хамт)
 60. «Солонгосын хойгийн аюулгүй байдлын уг сурвалж ба Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2013 №3, (24), 3-14 дэх тал
 61. «“Монголын Нууц Товчоо” ба Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл санаа»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2014 №1, (25), 45-51 дэх тал
 62. «Монгол Улс, Европын Холооны түншлэл, хамтын ажиллагаа»-“Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ. 2/2014. №66, 44-60 дахь тал (Т.Уянгаагийн хамт)
 63. «“Их Засаг” цааз ба Их Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал»-»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА, 2014 №3, (26), 45-51 дэх тал
 64. «Дэлхийн шинэ дэг журмын талаарх зарим эрэгцүүлэл»-“Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ. 4/2014.№68, 128-137 дахь тал
 65. «Олон улсын харилцааны ахисан түвшний судалгааны онол-аргазүйн зарим асуудал»»-“Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, МУИС, ОУХНУС, 2015, №1(30), 66-72 дахь тал
 66. «A Bridge between Korean Peninsula and Europe»-“The Mongolian OBSERVER” №5 (005) 18.03.2015
 67. «Гадаад Монголыг хариуцсан АНУ-ын анхны тусгай албаны ажилтан консулын төлөөлөгч, түүний үйл ажиллагаа, хувь заяа»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ҮТА. №1 (29) 2015, 80-90 дэх тал
 68. «Монгол Улс, БНСУ-ын сайн хөршийн иж бүрэн түншлэл: 25 жилийн өндөрлөгөөс эргэн харахад»-“Стратеги судлал” сэтгүүл. ҮАБЗ, №1. 2015, 8-18 дахь тал (др. Ц.Батбаярын хамт)
 69. «Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлого олон улсын хоёр тал гэрээгээр баталгаажих нь»-“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ” МУИС-ийн ОУХНУС, Хуульзүйн үндэсни хүрээлэн, ҮТА-ийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. 2015.05.27
 70. “Mongolia’s «third neighbor» policy: Nature and Purpose”-School of Int’l Relations and Public Administration, NUM. Journal “World Affairs”. Ulaanbaatar.: 2015.№2 (31)
 71. “Олон улсын харилцааны ахисан түвшний судалгааны онол-аргазүйн зарим асуудал”-“Олон улс судлал” сэтгүүл. ШУА, ОУХХ 2015. №1, 5-23 дахь тал
 72. «Mongolia-China Relationship: Towards from Strategic Partnership to Comprehensive Strategic Partnership»-“Daily News” (in china) MONTSAME. 2015.05.28
 73. «Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа, эдийн засгийн хориг ба аюулгүй байдал»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. 2015 №3, Үндэсний тагнуулын академи. ISSN2218-0354
 74. «Нийт хүн төрөлхтний хамтын үнэт зүйлсийн тухайд бодрол»-“Стратегийн судлал” сэтгүүл. 2015 №4, ISSN 2312-9670 ҮАБЗ, ССХ 60-69 дэх тал
 75. “Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой”-“Зууны мэдээ” сонин. 2015.11.09 №224 (5150)
 76. «Монгол Улсын гадаад бодлого прагматик байх ёстой: Төвийг үл сахих нь»-“Шинжлэх ухааны амьдрал” сэтгүүл. 2015. №4, 9-22 дахь тал
 77. «Дижитал эдийн засгийн парадигм: хөгжлийн шинэ чиг хандлага»-“Pax Mongolica” Vol.1 2016 №1 ISSN 2411-572X pp. 43-56
 78. «Гурвалжин»-The Economist. №1 2016, p.68
 79. «Дижитал эдийн засгийн парадигм» The Economist. №3 2016 рр. 42-43
 80. «Олон улсын харилцаан дахь торгоны их зам ба орчин үе»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, Үндэсний тагнуулын академи. 2016 №1 (33) 65-72 дахь тал
 81. «Монгол Улсын байнга төвийг сахих санаачилга ба хоёр хөршийн хандлага»-“ОХУ, БНХАУ-2015” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл. 2016.04.29. Үндэсний тагнуулын академи. УБ., 2016, 57-71 дэх тал
 82. «1920-иод онд Монгол, Францын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны үндэс суурь тавигдсан нь»-“Герман, Францад суралцсан анхны монголчууд: 1926-1930 он” ГХЯ, Дипломатын академи, БСШУЯ, Монгол-Германы гүүр, Монгол, Францын нийгэмлэгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. 2016.05.11
 83. «Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг журамд дасан зохицох нь буюу байнга төвийг үл сахих учир шалтгаан»-“Зууны мэдээ” 2016.05.10 №93 (5279)
 84. «Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм: Гурван хөршийн саммитын механизмын эрхзүйн үндэс тавигдсан нь»-“Олон улсын эрхзүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа” сэдэвт МУИС, ҮТА, Хуульзүйн үндэсний хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. УБ., 2016.05.25, 6-13 дахь тал
 85. «Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийн талаарх их гүрнүүдийн байр суурь»-“Зүүн хойд Азийн стратегийн орчны өөрчлөлт: Солонгосын хойгийн хэтийн төлөв” эрдэм шинжилгээний семинарын эмхтгэл. УБ., 2016.05.26
 86. «Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөр ба оффшор бүс»-“Тусгаар тогтнол” сэтгүүл. ТЕГ, ҮТА. 2016 №2 (34) 61-66 дахь тал
IV. Эрдэм шинжилгээний илтгэл:
 1. «European Union foreign policy toward Mongolia: The Case of TACIS». International Relations Institute “Clingendael”, The Hague, The Netherlands, June 1995
 2. «Mongolian-Korean Relations: Challenges and Opportunities». Монгол-Солонгосын хооронд харилцаа тогтсоны 1000 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний бага хурал.Улаанбаатар. 1995 оны 7 дугаар сар
 3. «Prospects of Regional Economic Cooperation in Northeast Asia». “New world Order in Post-Cold War Era in Asia” – International Conference, Ulaanbaatar, March 1996
 4. «Is Korea the next Japan». “Korea and Mongolia Toward Common Prosperity in the 21sт century”. July 8th 1998. Mongolia-Korea Academic Conference, Улаанбаатар
 5. «European Union foreign policy to the Northeast Asia». Foreign Service Institute, Ministry of External Affairs, New Delhi, India, November 2000
 6. «Монгол Улсын дипломат албаны үндэс суурь тавигдсан нь» Монгол улсад дипломат алба байгуулагдсаны 90 жил, МУИС-д ОУХС байгуулагдсаны 10 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний байга хурал. 2001 оны 12 дугаар сар
 7. «Аугаа эх орны дайны үед ЗХУ-д Холбоотон гүрнүүдээс үзүүлсэн тусламжийн асуудалд (Lend lease act)» - “Дэлхийн II дайн: түүхэн сургамж, орчин үе”-олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2005 оны 5 дугаар сар
 8. «Эдийн засгийн дипломат ажиллагаа: онол-түүх, орчин үеийн зангилаа асуудал»- “Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг улс төр, дипломатын аргаар хангах нь” эрдэм шинжилгээний бага хурал, ТЕГ, ҮТА. 2010 оны 3 дугаар сарын 30
 9. «Монгол Улсын гадаад бодлого дахь “гуравдахь хөрш” буюу түншлэл: түүх- онолын зарим асуудалд»-“Шинжлэх ухаан, технологийн интеграцчлал-2010” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал-ХИС 2010 оны 4 дүгээр сарын 30
 10. «The Stance of 1913 Treaty of Mongolia and Tibet in Royal (all elevated) Mongol State Diplomacy» - International Symposium “1913 Treaty Between Mongolia and Tibet”, October 13-14, 2010
 11. «The Republic of Korea –А Кey partner and “third goodly neighbor” in Mongolian foreign policy», Монгол улс БНСУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 20 жилийн ойд: “Монгол- Солонгосын харилцаа, хамтын ажиллагааны тулгамдсан асуудал, хэтийн төлөв” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ, 2010. 11. 19
 12. “Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: онол-түүх, орчин үеийн зангилаа Асуудал”-Монгол Улсад орчин үеийн дипломат алба үүсч хөгжсний 100 жил, ОУХС үүсэн байгуулагдсны 20 жилийн ойд зориулсан хуралд тавьсан илтгэл. 2011.06.24
 13. «Олон улсын харилцаан дахь «гуравдагч хөрш»-ийн бодлогын асуудалд»- “ Их гүрнүүдийн хүрээлэлд орших жижиг улсын бодлого: Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого” сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг “ ҮАБЗ-ийн Стратеги судлалын хүрээлэн, Конрад Аденауерын сантай хамтарсан симпозиум. УБ., 2011.07.01
 14. «Монгол Улс, БНСУ-ын харилцан нөхсөн хамтын ажиллагаа, сайн хөршийн түншлэл»- ҮАБЗ-ийн Стратеги судлалын хүрээлэн, БНСУ-ын Ерөнхийлөгчийн Үндэсний аюулгүй байдлын нарийн бичгийн дарга нарын газартай хамтарсан симпозиум. УБ., 2011.08.03
 15. «Some Key Issues of Economic Diplomacy and Economic Security»-International Scientific Conference Topic: “Economical Safity and Faced Problems” Mongolian Defence University, Pyokyon University, Pusan, ROK, Seoul Energy and Technological University, Seoul, ROK, Justus Liebig Universty, Giessen, Germany Ulaanbaatar September 19-20 2011
 16. «Монгол Улс-Европын Холбоо: Иж бүрэн түншлэл»-“Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого, Монгол-Европ: бодлого, зорилт” сэдэвт цуврал хэлэлцүүлэг “ ҮАБЗ-ийн Стратеги судлалын хүрээлэн, Конрад Аденауерын сантай хамтарсан симпозиум. УБ., 2012.09.04, 30-66 дахь тал
 17. «Монгол Улсын геополитикийн орчны хувьсал: түүнд хийсэн ажиглалт, эрсдлийн магадлал»-“Орчин үеийн олон улсын харилцааны зангилаа асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2013.04.30
 18. «Аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын орчин үеийн шинэ чиг хандлага»-ХИС-35 эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2014.04.25
 19. «Олон улсын эрүүгийн эрхзүй ба олон улсын эрхзүйн хариуцлагийн зарим асуудал: ОХУ Крымийн хойгийг өөртөө албадан нэгтгэсэн үйлдлийн жишээн дээр»-“Олон улсын эрүүгийн эрхзүйн: Тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ., 2014.05.15
 20. «Mongolia’s “Third Neighbor” Policy: Nature and Purpose»-“Peace Studies in the XXI Century and Mongolia”-International Conference, Ministery of Foreign Affairs, Mongolia. Ulaanbaatar., October 24, 2014
 21. «Key Issues in Advanced International Studies: Methodological Perspectives»-“Session E. International Studies: Novel Perspectives in theory and methodology”-35th Anniversary International Conference. November 14, 2014
 22. «Ялтын тогтолцоо ба олон улсын харилцаа Шинэ Мянганы эхэнд»-Ялтын бага хурлын 70 жилийн ойд зориулсан “Монгол Улсын тусгаар тогтнол ба дипломат ажиллагаа” сэдэвт ГХЯ-ны Дипломатын академи, ШУА-ийн ОУХХ-ны хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. (Др.Ц.Батбаярын хамт) УБ.: 2015.02.10
 23. «Монгол Улс, БНСУ-ын сайн хөршийн иж бүрэн түншлэл: 25 жилийн өндөрлөгөөс эргэн харахад»-“Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 25 жилийн ойд зориулсан ГХЯ, БНСУ-ын ЭСЯ, ШУА-ийн ОУХХ-гийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. (Др.Ц.Батбаярын хамт) УБ.: 2015.03.20
 24. «Солонгосын хойгийн 38 дугаар өргөрөг ба Берлинийн хана: олон улсын эрхзүйн харьцуулсан судалгаа».-“Солонгосын хойгийн 38 дугаар өргөрөгийг энхтайвны бүс болгох нь” сэдэвт МУИС-ийн ОУХНУС, Монгол-Японы сэтгүүлчдийн холбооны хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2015.04.11
 25. “Дижитал эдийн засгийн парадигм: Хөгжлийн шинэ чиг хандлага”-“Орчин үеийн шинжлэх ухааны судалгааны аргазүйн тулгамдсан асуудал” сэдэвт ХИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2015.04.15
 26. «ЕХ Төв, Зүүн Европын орнуудаар өргөжсөн нь: Тэмүүлэл ба сорилт»-Монгол Улсаас Төв, Зүүн Европын зарим орнуудтай дипломат харилцаа тогтоосны 65 жилийн ойд зориулсан ШУА-ийн ОУХХ, ГХЯ, БХИС-ийн Цэргийн түүхийн хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.: 2015.04.29
 27. «Монгол-Хятадын харилцаа: Стратегийн түншлэлээс иж бүрэн стратегийн түншлэл өөд»-МУИС-ийн ОУХНУС, Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын төвийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. (др. Ж.Баясахын хамт). 2015.04.30
 28. “АНУ-ын Дэд Ерөнхийлөгч Хенри А.Уоллесын Гадаад Монгол дахь томилолт, үр дүн”-“Дэлхийн II дайны ялалт ба БНМАУ-ын тусгаар тогтнол” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.: 2015.05.06
 29. «Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлого олон улсын хоёр тал гэрээ, хэлэлцээрээр баталгаажих нь: сорилт ба боломж»-“Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал ба олон улсын гэрээ” МУИС-ийн ОУХНУС, МУИС-ийн Хуульзүйн сургууль, Хуульзүйн үндэсний хүрээлэн, ҮТА-ийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхтгэл. 2015.05.27
 30. «1915 оны Хиагтын гурван улсын гэрээ, түүний франц эхийн тухайд»-“Хиагтын 1915 оны гэрээ-100 жил” ГХЯ-ны Дипломатын академиас зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хэлэлцүүлэг. 2015.06.05
 31. «Зөвлөлт-Хятадын найрамдал, холбоотны хэлэлцээ, Монголын тусгаар тогтнол»-“Чөлөөлөх дайны 70 жил: түүх, сургамж” сэдэвт БХИС-ны Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, ГХЯ-ны Дипломатын академийн хамтарсан бага хурал. 2015.09.03
 32. «Iran P5+1 Nuclear Agreement and North Korea Case»-“Солонгосын хойгийн цөмийн аюулгүй байдал” сэдэвт БНСУ-ын ЭСЯ, ҮАБЗ-ийн Стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн хамтарсан “Хос хад яриа хэлэлцээ” семинар. 2015.09.25-26
 33. «Монгол Улс байна төвийг сахих шаардлага, сорилт»-“Төвийг сахих асуудлаарх хэлэлцүүлэг. ҮАБЗ, Стратегийн судлалын хүрээлэн. 2015.10.21
 34. «Монгол Улсын Азийн бодлого: Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ»-“Монгол Улсын гадаад бодлого” сэдэвт Киргиз, Мяньмарын төлөөлөгчидөд зориулсан сургалт. 2015.10.23
 35. «Солонгосын хойгийн цөмийн зэвсэгийн асуудалд»-“Солонгосын хойгийн аюулгүй байдал” сэдэвт ҮАБЗ-ийн хэлэлцүүлэг. 2015.11.04
 36. «Байнга төвийг сахих үйл ба Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын сорилт»-“Монгол Улсын байнга төвийг сахих статус: сорилт ба боломж” сэдэвт МУИС, ЕТГ-тай хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал.2016.02.04
 37. «Монгол Улсын байнга төвийг сахих санаачилга ба хоёр хөршийн хандлага»-“ОХУ, БНХАУ-2015” эрдэм шинжилгээний хурал. 2016.04.29. Үндэсний тагнуулын академи.
 38. «1920-иод онд Монгол, Францын боловсролын салбарын хамтын ажиллагааны үндэс суурь тавигдсан нь»-“Герман, Францад суралцсан анхны монголчууд: 1926-1930 он” ГХЯ, Дипломатын академи, БСШУЯ, Монгол-Германы гүүр, Монгол, Францын нийгэмлэгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2016.05.11
 39. «Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг журамд дасан зохицох нь»-“Шинжлэх ухааны орчин үеийн онол, аргазүйн асуудлууд” сэдэвт ХИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. 2016.04.27
 40. «Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм: Гурван хөршийн саммитын механизмын эрхзүйн үндэс тавигдсан нь»-“Олон улсын эрхзүй: Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хамтын ажиллагаа” сэдэвт МУИС, ҮТА, Хуульзүйн үндэсний хүрээлэнгийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ., 2016.05.25
 41. «Умард Солонгосын цөмийн хөтөлбөрийн талаарх их гүрнүүдийн байр суурь»-“Зүүн хойд Азийн стратегийн орчны өөрчлөлт: Солонгосын хойгийн хэтийн төлөв” сэдэвт ҮАБЗ-ийн ССХ, Азийн сангийн хамтарсан эрдэм шинжилгээний семинар. УБ., 2016.05.26
Редакторласан бүтээл:
 1. Д. Баярхүү. Монгол Улсын гадаад бодлого, олон улсын харилцааны түүхэн зарим асуудал. УБ., 1995 (Ж. Борын хамт), 165 хуудас
VI. Төсөл:
 1. «Европын Холбооны шинэ өргөжилт» - Бүс нутгийн интеграцид шилжилтийн эдийн засагтай орнуудын нэгдэх үйл явц, түүний онцлог, БНСУ-ын Азийн судалгааны төв. МУИС. ОУХС. УБ., 2005
 2. «Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын гадаад, дотоод орчны судалгаа, дүн шинжилгээ». ХИС 2014
 3. «Монголын дипломатын нэвтэрхий толь бичиг» Үндэсний аюулгүй байдлын сан ТББ-ын төсөл. 2013-2015
 4. «Цагаан нуурын аж үйлдвэрийн парк»-мега төсөл. УБ., 2015-2017 он
 5. «Монгол Улсын гадаад бодлогын лаборатори» төсөл Конрад Аденауэрын сан, ҮАБЗ-ийн ССХ. 2017.05-11-р сар
VII. Орчуулга:
 1. Хуан Сон Гүнь «Олон улсын эрүүгийн хэргийн шүүх (ICC)-ийн эрүүгийн хуулийн журам», МУИС, ОУХС, “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, 2004. №1, 232 (09), 130-140 дэх тал
 2. Хуан Сон Гүнь «Хусейны хэргийг нээлттэй шүүхээр шийдвэрлэх хууль ёсны асуудалд», МУИС, ОУХС, “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, 2004. №1, 232 (09), 141-148 дахь тал.
 3. журам», МУИС, ОУХС, “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, 2004. №1, 232 (09), 130-140 дэх тал
 4. Хуан Сон Гүнь «Хусейны хэргийг нээлттэй шүүхээр шийдвэрлэх хууль ёсны асуудалд», МУИС, ОУХС, “Олон улсын харилцаа” сэтгүүл, 2004. №1, 232 (09), 141-148 дахь тал.
 5. Улс төр. Адмон. УБ., 2014, 350 хуудас. (Ж.Бор, П.Мягмардорж нарын хамт)
 6. В.В.Самойленко. “Төвийг сахих нь: Тулгамдсан шаардлага уу, өнгөрсөн үеийн үлдэц үү”-“Зууны Мэдээ”. 2016.02.16, №30 (5216)
VIII.Докторын диссертацийн шүүмж:
 1. Шинэ Сан-кюнь. «БНСУ, Монгол Улсын хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагаа (1990-1999 он)», Автореф. Док. дисс. УБ., 1999
 2. Л.Бэгзжав. «Монгол-Хятадын харилцаа (1949-1999 он)», Автореф. Док. дисс. УБ., 2000
 3. С.Отгонбаатар. «Ази-Номхон далайн эдийн засгийн интеграцийн үйл явц, түүнд Монгол Улс оролцох нь», Автореф. Док. дисс. УБ., 2001
IX. Докторын ажил удирдсан байдал:
 1. Л.Дашпүрэв. “Япон улсын эдийн засгийн дипломат ажиллагаа ба Монгол Улс (1970-1980-аад он)” УБ., 2014

Амартүвшиний АМАРЖАРГАЛ (Эдийн засгийн ухааны /Ph.D/, профессор)

Албан тушаал: ХИС-ийн Бизнесийн сургуулийн захирал
Холбоо барих: Хүмүүнлэгийн ухааны их сургууль Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг. 8-р хороо,14200. Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-20
Утас: 976-94039759
Цахим шуудан: amaraa@humanities.mn
Суралцсан туршлага:
 • Постдок, Америкийн Их Сургууль, АНУ, 2012-2013
 • Ph.D, Кобегийн Их Сургууль, Япон улс, 2006- 2009
 • MA , Кобегийн Их Сургууль, Япон улс, 2002-2004
 • MBA, МУИС, Эдийн Засгийн Сургууль, 1998-2000
 • BA, МУИС, Эдийн Засгийн Сургууль, 1993-1997
Ажилласан газар:
 • Бизнесийн Сургуулийн профессор, ХИС, 2009-өнөөг хүртэл
 • Дэд профессор, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2010-өнөөг хүртэл
 • Багш, Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2004-2006
 • Цагийн багш, Эдийн засгийн онолын тэнхим, МУИС, ЭЗ Сургууль, 2004-2006
 • Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2001-2002
 • Багш, Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Бизнесийн Сургууль, ХИС, 2000-2002
 • Багш, “Идэр” дээд сургууль, 1998-2000
Судалгаа шинжилгээ, төсөл:
 • АХБ, Дээд боловсролыг дэмжих төсөл, “Ямааны үнийн сүргийн тоо толгойд нөлөөлөх нөлөөллийн судалгаа” төслийн багийн ахлагч, 2015-2017
 • ХИС-ыг хариуцсан ахлагч, TACTIC (Through Academic Cooperation Towards Innovative Capacity) төсөл, ERASMUS MUNDUS, чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр, Монгол, Лаос, Вьетнам улсын их дээд сургуулийн боловсон хүчнийг бэхжүүлэх төсөл, 2015-2018
 • Төслийн удирдагч, “Бүх шатны Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтын үнэлгээ” төсөл, НҮБХХ, Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл, 2015
 • Монгол талын Судлаач, Urbanization and sustainability under global change and transitional economies: Synthesis from Southeast, East, and North Asia (SENA)." NASA, Мичиганы Их Сургууль, АНУ, 2015-2018
 • Үндэсний Зөвлөх, Орон Нутгийн Эрүүл Мэндийн анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээний Санхүүжилтийг боловсронгуй болгох арга зам, MSTAP, Дэлхийн Банк, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2013-2014
 • Төслийн багийн ахлагч, UNDP, “Уул уурхайн зардал үр ашгийн шинжилгээ”, UNDP, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2011-2012;
 • Төслийн багийн ахлагч, UNDP project “Орон нутгийн иргэдэд бичил даатгалын ач холбогдлыг таниулах сургалт”, UNDP, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2011;
 • Үндэсний зөвлөх, Ариун цэврийн асуудлын эдийн засгийн нөлөөллийг тооцох аргазүй, UNICEF, Улаанбаатар, Монгол, Улс,  2011;
 • Монгол талын Судлаач, Urbanization and sustainability under global change and transitional economies: Synthesis from Southeast, East, and North Asia (SENA)." NASA, Мичиганы Их Сургууль, АНУ, 2015-2018
 • Үндэсний Зөвлөх, Орон Нутгийн Эрүүл Мэндийн анхан Шатны Тусламж Үйлчилгээний Санхүүжилтийг боловсронгуй болгох арга зам, MSTAP, Дэлхийн Банк, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2013-2014
 • Төслийн багийн ахлагч, UNDP, “Уул уурхайн зардал үр ашгийн шинжилгээ”, UNDP, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2011-2012
 • Төслийн багийн ахлагч, UNDP project “Орон нутгийн иргэдэд бичил даатгалын ач холбогдлыг таниулах сургалт”, UNDP, Улаанбаатар, Монгол Улс, 2011
 • Үндэсний зөвлөх, Ариун цэврийн асуудлын эдийн засгийн нөлөөллийг тооцох аргазүй, UNICEF, Улаанбаатар, Монгол, Улс, 2011

Гавьяа шагнал:

 • Соросын сан, өндөр хөгжилтэй орнуудад докторын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад нэмэлт тэтгэлэг олгох хөтөлбөр, 2007-2009
 • Япон Улсын Засгийн газрын тэтгэлэг, 2006-2009
 • БСШУЯ-ны хүндэт жуух, 2006
 • Эх орондоо ирж ажиллагсдад зориулсан Соросын сангийн тэтгэлэг,, HESP (Higher Education Support Program), Нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Соросын сан, 2005-2006
 • JICE –ийн тэтгэлэгт оюутан, Японы Засгийн газар, 2002-2004

Бүтээл:

 • Chen Jiquan, Amartuvshin Amarjargal et.al. “Divergences of Two Coupled Human and Natural Systems on the Mongolia Plateau”, BioScience, 2015
 • А.Амаржаргал, Мэдлэгийн менежмент, лекцийн хураангуй, 2010
 • А.Амаржаргал “Estimating money demand equation for Mongolia”, 11th issue of Les Cahiers de Recherche de l’ESCE. (2009)
 • А.Амаржаргал “Welfare cost of Inflation using Partial Equilibrium Analysis for Mongolia”, working paper, 2008
 • А.Амаржаргал “Estimating monetary policy effects using MIU model for a case of Mongolia”, working paper, 2008
 • А.Амаржаргал, “TFP Performance of 22 Transition Economies since 1990: A Malmquist TFP Index Approach”, master thesis, 2004
 • А.Амаржаргал, Tutorials on Production and Operations Management, in Mongolian, 2002