Дээшээ

Комьпютерийн лаборатори


Компьютерийн ухаан, бизнесийн удирдлага, санхүүгийн мэргэжлүүдийн сургалт судалгаандаа одоогоор 4 компьютерийн лаборатори ашиглаж байна. Эдгээр лабораториуд тус бүрдээ 30 компьютерийн хүчин чадалтай, бүх төрлийн сургалт зохион байгуулахад тохиромжтойгоор тоноглогдсон.