Дээшээ

Электроникийн лаборатори


2009 онд байгуулагдсан ба цахилгаан хэлхээний онол, электроникийн үндэс, аналоги ба тоон электроникийн хичээлүүд дээр ашиглагдаг хэмжих багажууд болон аналоги схем угсрахад хэрэглэгдэх элементүүд, тоон хэлхээний дизайн, микропроцессорын систем ба техник, микроконтроллерт програмчлал, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, автоматжуулалтын удирдлагын систем, тоон сигналын боловсруулалт зэрэг хичээлүүдэд ашигладаг микроконтроллер, сургалтын хавтангууд болон багаж тоног төхөөрөмжүүдтэй.

Лабораторийг түшиглэн оюутны чөлөөт цагаар хөдөлгөөнт матрицан дэлгэц, проекторын алсын удирдлага, мэдрэгч ухаалаг роботууд, төрөл бүрийн илрүүлэх системүүд, автомашины зогсоолын автоматжуулалт, дүрс болон дуу таних систем зэрэг автоматжуулалтын олон бүтээлүүдийг амжилттай гүйцэтгэсэн.