Дээшээ

Компьютер график дизайны лаборатори


2013 онд байгуулагдсан Wacom зургийн хавтан, Canon Lite Scanner, Digital camera 5D Mark II загварын мэргэжлийн камер, Smart Board /SBX 880I4/ брэндийн ухаалаг самбар, хоёр дэлгэцтэй мэргэжлийн график дизайны програм бүхий өндөр хүчин чадалтай 20 компьютертой. Тус лаборатори нь графикийн мэргэжлийн оюутнуудын бүтээлч сэтгэлгээг тэлж, хайгуул хийж, график дизайны шинэ бүтээлүүд гаргах боломжоор бүрэн хангагдсан.