Дээшээ

Тэнхим


ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙГЭМ СУДЛАЛЫН ТЭНХИМ

ОУХНС-ын тэнхим ХИС-ийн бакалавр, магистрын сургалтанд нийгэм, хүмүүнлэгийн шинжлэх ухааны суурь хөтөлбөрүүд болон багш, сэтгэл судлалын мэргэжлийн ангиудад холбогдох хөтөлбөрүүдийг санал болгон ажиллаж байна.

Тус тэнхим нь ОУХ, Сэтгэл судлалын мэргэжлээр суралцаж буй 700 гаруй оюутнуудад доктор, профессор 1, докторант 7, магистр 3 багш, нийт үндсэн 11 багш сургалт эрхлэн явуулж байна.

Тэнхимийн багш нарын чадвар:

  • Мэргэжлийн болон шинжлэх ухааны өргөн мэдлэгтэй
  • Өндөр эрэмбийн судалгаа хийх чадварыг эзэмшсэн
  • Заах аргазүй, сургалтын технологийг сайтар эзэмшсэн
  • 2-оос доошгүй мэргэжлийн гадаад хэлтэй

Багшлах боловсон хүчин

 

ОУХНСС-ийн нийт оюутан салбараар 2018-2019 оны хичээлийн жил
(магистрант, докторантуудын тоо ороогүй)