Дээшээ

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл


ОУХНСС нь ХИС-ийн судалгаанд суурилсан их сургууль болох стратегийн зорилтыг иш үндэс болгон мэдлэгт суурилсан ахисан түвшний суурь болон хавсарга  судалгааг явуулдаг.

Судалгааны ерөнхий чиглэл
 

 • Монгол Улсын гадаад бодлого, дипломатын түүх, орчин үе
 • Монгол Улсын гадаад эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • Бодлогозүйн анализ
 • Олон улсын харилцааны онол, түүх
 • Их гүрнүүдийн гадаад бодлого
 • Геополитик ба аюулгүй байдал
 • Глобал эдийн засгийн харилцаа
 • Дипломат ба консулын харилцаа
 • Олон улсын эрхзүй
 • Орон, бүс нутаг судлал
 • Социологийн судалгаа
 • Сэтгэл судлал

Судалгааны үйл ажиллагааны чиглэл үндсэн хоёр хэсэгт хуваагдана.

Олон улсын харилцааны тэргүүлэх чиглэл
 

 • Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг тогтолцоо
 • Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого: Онол-түүх, орчин үеийн зангилаа асуудлын судалгаа, дүн шинжилгээ
 • Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм
 • Гурван хөршийн эдийн засгийн коридор
 • Бодлогозүйн анализ
 • Шинэ торгоны замын судалгаа
 • Геополитик, геоэдийн засгийн судалгаа
 • Монгол Улсын эдийн засгийн дипломат ажиллагаа: Гадаад бодлого, аюулгүй байдлыг эдийн засагжуулах нь
 • Зөөлөн хүчний бодлого
 • Дижитал эдийн засгийн парадигм: Хөгжлийн шинэ чиг хандлага
 • Олон улсын аюулгүй байдал, Монгол Улсын цөмийн зэвсэггүй бүсийн статус
 • Монгол Улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах механизм: Онол-түүх, орчин үеийн тулгамдсан асуудлын судалгаа, дүн шинжилгээ
 • Аюулгүй байдлын уламжлалт болон орчин үеийн үзэл баримтлалын шинэ чиг хандлага
 • Далайд гарцгүй орнуудын эрхзүйн байдал
 • Баялагийн менежмент
 • Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын олон талт механизмыг бүрдүүлэх нь
 • Монгол Улсад цөмийн эрчим хүчийг хөгжүүлэх асуудал
 • Ногоон эдийн засгийн хөгжил
 • Цэнхэр эдийн засаг
 • Цахим бизнес
 • Цахим дипломаси
 • Зүүн Хойд Азийн Аюулгүй байдлыг хангах Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ
 • Орос, Хятадын харилцаа
Сэтгэл судлалын тэргүүлэх чиглэл
 

 • Хэлний нийгэмшлийн хүчин зүйлүүд
 • Оюутны сурах чадварын тодорхойлолт
 • Хүүхдийн зан үйлийн онцлог
 • Залуучуудын зан суртахууны төлөвшил
 • Хүний хөгжил
 • Залуучуудын өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж
 • Гэр бүлийн харьцуулсан сэтгэл судлал
 • Хамт олны харилцаа
 • Эмгэг сэтгэл судлал
 • Угсаатны сэтгэл судлал