Дээшээ

Багш нарын танилцуулга


Нэр Д.Уламбаяр
Эрдмийн цол зэрэг Доктор, профессор
Албан тушаал ХИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн захирал
Боловсрол
 • 1981-1982 Эрхүүгийн их сургууль, Нийгмийн ухааны факультет
 • 1982-1986 МУИС-ийн Нийгмийн ухааны факультет
 • 1990-1994 БНСУ-ын Тангүк их сургуулийн Олон улсын эдийн засгийн сургуулийн мастерын сургалт
 • 1995-1996 Нидерландын Олон улсын харилцаа, дипломатын академи “Clingendael”
 • 1996-1998 БНСУ-ын Сөүлийн үндэсний их сургуулийн Олон улсын харилцаа, дипломатын сургуулийн докторын сургалт
Цахим шуудан ulambayar@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Үндэсний болон олон улсын аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлын судалгаа, дүн шинжилгээ
 • Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг тогтолцоо төлөвших үйл явц
 • Монгол Улсын «гуравдагч хөрш»-ийн бодлого, гурвалсан хөршийн бодлогын тэнцвэр
 • Монголын дипломатын түүх, орчин үеийн зангилаа асуудлын судалгаа
 • Эдийн засгийн дипломаси: онол-түүх, орчин үеийн зангилаа асуудлын судалгаа
 • Глобал эдийн засгийн харилцаа
 • Дижитал эдийн засгийн хөгжлийн шинэ чиг хандлага
Заадаг хичээл
 • Олон улсын эдийн засгийн харилцаа
 • Олон улсын бодлого зүй
 • Эдийн засгийн дипломатын үндэс
Нэр Б.Майцэцэг
Эрдмийн цол зэрэг Магистр
Албан тушаал Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхимийн эрхлэгч
Боловсрол
 • 1998 -2003: МУИС-ийн Олон Улсын Харилцааны Сургууль, Гадаад албаны ажилтан, бакалаврын сургалт
 • 2001-2003 : Япон улсын Хакүхо охидын коллеж
 • 2004-2005 : Япон улсын Ямагатагийн Их Сургууль, судлаач оюутан
 • 2005-2007 : Ямагата Их Сургууль, Улс төр судлалын мастерын сургалт
 • 2012-2014 : ХИС-ийн Хэл соёлын сургууль, Англи хэлний орчуулагч, бакалаврын сургалт
Цахим шуудан b_maitsetseg@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын судалгаа
 • Японы гадаад бодлого, дипломат ажиллагаа
 • Зөөлөн хүчний бодлого
Заадаг хичээл
 • Гадаад бодлого, үндэсний аюулгүй байдлын асуудал
 • Бүс нутаг
 • Олон улсын аюулгүй байдлын асуудлууд
Нэр П.Мягмардорж
Эрдмийн цол зэрэг Магистр
Албан тушаал Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхимийн ахлах багш
Боловсрол
 • 1990-1994: ОХУ-ын Улаан-Үүд хотын Хөгжмийн коллеж. Флейт хөгжмийн боловсрол
 • 1995-2000: МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургууль Польш судлал, гадаад албаны ажилтан
 • 2000-2002: МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургууль магистрын сургалт
 • 2009-2011: ХИС. Эрдмийн сургууль. Бизнесийн Удирдлагын магистрын сургалт
 • 2013-2017: МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургууль докторын сургалт
Цахим шуудан myagmardorj@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Гадаад бодлогын шийдвэр гаргалт, дүн шинжилгээ
 • Гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, залгамж чанарыг хангах нь
 • Олон улсын харилцааны онолын судалгаа
Заадаг хичээл
 • Олон улсын харилцааны онол
 • Дипломатын удиртгал, дипломат ба консулын алба
 • Геополитикийн үндэс
Нэр С.Оюундэлгэр
Эрдмийн цол зэрэг Магистр
Албан тушаал Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхимийн ахлах багш
Боловсрол
 • 2003-2007: ХИС. Хэл соёлын сургууль Олон улсын харилцаа, иргэншил судлал бакалаврын зэрэг
 • 2008-2010: МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургууль олон улсын эдийн засгийн харилцаа магистрын сургалт
 • 2013-2017: ХИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн докторын сургалт
Цахим шуудан ouynaa@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Далайд гарцгүй орнуудын эдийн засгийн хөгжлийн тулгамдаж буй асуудал ба Монгол улс
 • Баялгийн менежмент
Заадаг хичээл
 • Дэлхийн эдийн засаг
 • Олон улсын байгууллага
 • Глобал асуудлууд
Нэр А.Гантуяа
Эрдмийн цол зэрэг Магистр
Албан тушаал Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхимийн ахлах багш
Боловсрол

 

 • 2007-2010:  МУИС-ийн Олон улсын харилцааны сургууль, Олон улсын эдийн засгийн харилцаа (бакалавр)
 • 2012-2014:  БНСУ-ын Handong Global University, Глобаль менежмент (магистр)
 • 2015-2016:  ХБНГУ-ын Free University of Berlin, Олон улсын бизнесийн эрх зүй (магистр)
 • 2016 оноос: БНХАУ-ын Shanghai Jiao Tong University, Нийтийн удирдлага (докторант)
 • 2017.01-07 сар: БНФУ-ын SciencesPo, Paris (солилцооны судлаач) 
Цахим шуудан gantuya.a@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Нийтийн бодлогын анализ
 • Хөгжлийн бодлого
Заадаг хичээл
 • Олон улсын эдийн засгийн харилцаа
 • Глобалчлал ба эдийн засгийн интеграцчлал
 • Олон улсын менежмент
  Нэр Т.Заяа
Эрдмийн цол зэрэг Магистр
Албан тушаал Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхимийн багш
Боловсрол
 • 2017 оноос МУИС-ОУХНУС-ийн докторант
 • 2016-2017 МУИС-ийн ОУХНУС, Олон улсын харилцааны магистр
 • 2011-2012 Брюсселийн Чөлөөт Их сургууль, Олон улсын ба Европын эрх зүйн ахисан түвшний сургалт
 • 2011-2012 Уккелийн гадаад хэлний сургууль /Бельги/, франц хэлний сургалт
 • 2003-2004 Гаваны Их сургуулийн Англи, испани хэлний сургалт
 • 1999-2004 МУИС-Хууль зүйн сургууль, Олон улсын эрх зүйн бакалаврт
Цахим шуудан zaya.t@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй, Харьцуулсан эрх зүй, Европын эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй
Заадаг хичээл
 • Олон улсын нийтийн эрх зүй
 • Олон улсын хувийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнесийн эрх зүй
 • Гадаад орнуудын Үндсэн хуулийн эрх зүйн үндэс
 • Олон талт дипломат ажиллагаа
 • Олон улсын аюулгүй байдлын асуудал
 • Олон улсын гэрээ, хэлэлцээ
Нэр Д.Ариунаа
Эрдмийн цол зэрэг Магистр
Албан тушаал Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын тэнхимийн багш
Боловсрол
 • 2016-2017 Бээжингийн Их Сургууль- Хуулийн сургууль, Иргэний ба худалдааны эрх зүйн магистр
 • 2009-2011 МУИС-ОУХС, Олон улсын эрх зүйн магистр
 • 2005-2009 МУИС- ОУХС, Олон улсын эдийн засгийн харилцааны бакалавр
Цахим шуудан ariunaa.d@humanities.mn
Хаяг ХИС 1-р байрны 207 тоот
Судалгааны чиглэл:
 • Эрдэс баялгийн салбарын эрх зүйн зохицуулалт
 • Цагаач иргэдийн эрх зүйн асуудал, шилжилт хөдөлгөөн
 • “Нэг зам, нэг бүс” –Эдийн засгийн корридор
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
Заадаг хичээл
 • Олон улсын валют, санхүү, зээлийн харилцаа
 • Олон улсын эдийн засгийн харилцаа
 • Орчин үеийн олон улсын харилцааны асуудлууд
 • Эдийн засгийн дипломатын үндэс
 • Глобал асуудлууд
 • Олон улсын бодлого зүй
 • Дэлхийн эдийн засгийн газар зүй