Дээшээ

ТэнхимТэнхимийн зорилго
 

Хятад, Япон, Солонгос хэлний багш, орчуулагч мэргэжлээр хөдөлмөрийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэнэ.

Товч түүх
 

 • 1990:Гадаад хэлний дээд сургуулийн харьяанд“Дорно дахины хэл уран зохиолын тэнхим” нэртэйгээр анх байгуулагдсан. Япон, Хятад хэлний багш, орчуулагч, орчуулагч-аялал жуулчлалын мэргэжилтэн зэрэг мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж эхэлсэн.
 • 1992 :Солонгос хэлний багш, орчуулагчийн анги нээсэн. КОICА олон улсын байгууллагын дэмжлэгээр 2 Солонгос багш ирж ажилласан.
 • 2000-2012 : Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалтTOPIK-ийг Монгол улсад зохион байгуулах ажиллагааг хариуцсан.
 • 2012 : Хятад хэлний орчуулагчийн мэргэжлээр оройн ангийн сургалтыг явуулж эхэлсэн.
 • 2016-2017 : Хятад, Япон, Солонгос хэлний багш, орчуулагчийн сургалтын төлөвлөгөөг шинэчилжHSK, JLPT, ТОPIK-ийн хичээл болон стандартыг сургалтын төлөвлөгөөнд тусган оруулсан. Мөн багш, орчуулагч мэргэжлийн 2 дипломтой төгсөх боломжийг олгосон.
Тэнхимийн бүтэц
 

Оюутны тоо
 

Хөтөлбөр \ Түвшин 1 2 3 4 Нийт
Хятад хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 44 20 11 24 99
Хятад хэлний багш, орчуулагч(орой) 14 10 - - 24
Солонгос хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 36 8 0 14 58
Япон хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 34 7 9 16 66
Нийт 128 45 20 54 247
Төгсөгчдийн тоо
 

Хөтөлбөр\Төгссөн он20132014201520162017Нийт
Хятад хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 42 37 43 39 31 192
Хятад хэлний багш, орчуулагч(орой) 0 0 12 7 12 31
Солонгос хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 21 19 14 12 15 81
Япон хэлний багш, орчуулагч(өдөр) 25 0 0 10 22 57
Нийт 88 56 69 68 80 361
Гадаад харилцаа
 

 • БНХАУ-ын Бээжингийн хэлний их сургууль
 • БНХАУ-ын Далиэний их сургууль
 • БНХАУ-ын Нинсиагийн их сургууль
 • БНСУ-ын Солонгосын дүрс бичлэгийн их сургууль
 • БНСУ-ын Мугпу их сургууль
 • БНСУ-ын Кённам их сургууль
 • БНСУ-ын Гён-Ин эмэгтэйчүүдийн их сургууль
 • Японы Фүкүхарагийн Их Сургууль
 • Японы Үцүномияагийн Их Сургууль
 • Японы Хокирикүгийн Их Сургууль
 • Японы Кокүгакүйн Их Сургууль
 • Японы Акитагийн Их Сургууль