Дээшээ

Оюутан


Англи хэлний тэнхимээс зохион байгуулдаг оюутны клубын мэдээлэл

  1. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн бүх оюутнуудад зориулан Англи хэлний ярианы чадварыг сайжруулах зорилго бүхий "Fifty lights of English" ярианы клубыг зохион байгуулж байна. Энэхүү ярианы клубд анги, курс, түвшин хамаарахгүй бөгөөд үнэ төлбөргүйгээр хамрагдах боломжтой. 2 долоо хоногт нэг удаа зохион байгуулдаг.

Уулзалтад хамрагдсанаар :

  • Шинэ үгсийн сангаа дээшлүүлнэ.
  • Хөгжөөнт маягаар яриагаа сайжруулна.
  • Чөлөөтэй үзэл бодлоо хуваалцана.
  • Өөрийн санаагаа оновчтой илэрхийлж сурна.
  • Цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлнэ.