Дээшээ

Судалгаа, төсөл хөтөлбөрүүдЗохиогчийн нэр Бүтээлийн нэр Хэвлэгдсэн сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудас, он Бүтээлийн төрөл
Д. Цэеэрэгзэн С. Хосбаяр Ч. Ариунаа Б. Төгөлмаа "Орчуулах эрдмийн үндэс" орчуулгын онол, дадлагын сурах бичиг 2015, УБ Сурах бичиг
С. Хосбаяр Д.Батжаргал Б.Мөнхтуяа Д.Хонгорзул, С.Хүрэлням Т.Алтанцэцэг A Coursebook on Translation Studies 2012, УБ Сурах бичиг
С. Хосбаяр Ч.Ариунаа, Н.Ариунжаргал Handbook on Translation 2010, УБ Гарын авлага
С. Хосбаяр Д.Цэеэрэгзэн, Д.Батцэцэг Ч. Ариунаа Орчуулгын онол, дадлагын гарын авлага Модуль-1, 2, 3, 4 2002-2004, ХИС Гарын авлага
С. Хосбаяр "Өвөрмөц хэлцийн орчуулгын асуудалд" өгүүлэл ХИС ЭШБ, 2016 Өгүүлэл
С. Хосбаяр "Эх зохиолын имплицит утгыг орчуулганд тооцон үзэх нь" өгүүлэл ХИС ЭШБ, 2017 Өгүүлэл
С.Хүрэлням Effect of metacognitive strategies on reading comprehension of EFL students "Боловсрол судлал" сэтгүүл №20 (480), МУИС, 56x, 2017 Өгүүлэл
С.Хүрэлням Effect of reciprocal teaching on metacognitive awareness of EFL students Эрдэм шинжилгээний бичиг №01(18) ХИС, 50 x, 2017 Өгүүлэл
С.Хүрэлням Role of metacognitive knowledge in English writing Англи хэлний багш нарын холбооноос эрхлэн гаргадаг ELTAM сонин, 2016 он Өгүүлэл
С.Хүрэлням Peer assistance in spoken English by EFL students Англи хэлний багш нарын холбооноос эрхлэн гаргадаг ELTAM сонин 2017 он Өгүүлэл
Т.Төрбат С.Хүрэлням Б.Мөнхтуяа Зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл сурах бичиг ХИС, 2015 Сурах бичиг
С.Хүрэлням Б.Мөнхтуяа "Using mobile phone as teaching tool’ Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл ХААИС 2014 Өгүүлэл
С. Хосбаяр Д.Батжаргал Б.Мөнхтуяа Д.Хонгорзул, С.Хүрэлням Т.Алтанцэцэг A Coursebook on Translation Studies ХИС, 2012 Сурах бичиг
С.Хүрэлням English linguistics ХИС, 2011 Сурах бичиг
С.Хүрэлням Ц.Аззаяа English for human resource management ХИС, 2010 Сурах бичиг
Пак Сын Чонь С.Хүрэлням Я.Дарьсүрэн TEPS champion УБ, 2010 Түвшин тогтоох шалгалтын ном
С.Хүрэлням English for Social Sciences ХИС, 2004 Сурах бичиг
Б. Чулуундорж /академич/ Ч. Дэлгэрцэцэг /доктор/ Д. Нямсүрэн /магистр/ "Монгол хүүхдийн сэтгэхүйд билингвализм нөлөөлөх нь" International Conference on Auditory Cortex. 2017.09.10-15. Banff, Canada Өгүүлэл
Б. Чулуундорж /академич/ Ч. Дэлгэрцэцэг /доктор/ Д. Нямсүрэн /магистр/ "Гадаад хэл эзэмших нь монгол хүүхдийн сэтгэхүйд нөлөөлөх тухай" ШУА, МЭДН –ийн шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн улирал тутмын сэтгүүл Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Музей дэх танин мэдэхүйн сургалтын төвийн гарын авлага (Г. Занабазарын нэрэмжит Дүрслэх урлагийн музей) УБ, 2015 Сургалтын гарын авлага Хамтарсан бүтээл
Н.Оюунцэцэг Л. Ганцэцэг Ш. Лхамсүрэн English for Journalism УБ, 2010 Сурах бичиг Хамтарсан бүтээл
Н.Оюунцэцэг English for Ecology УБ, 2005 Сурах бичиг
Н.Оюунцэцэг Мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн хөгжлийн чиг хандлага Их дээд сургуулиудын мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөгжил"-онол, аргазүйн семинарт зориулсан хурлын эмхтгэл 2017 №1, 10-17, Мандах бүртгэл дээд сургууль Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Challenges in designing ESP curriculum at tertiary of Mongolia Хавсарга хэл шинжлэл, 2017 он ШУТИС Гадаад Хэлний Институтын Эрдэм шинжилгээний бичиг, 51-57 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Монгол улсын дээд боловсролын салбарт хөтөлбөрийн удирдлагын оновчтой тогтолцоог нэвтрүүлэх асуудалд Монголын боловсрол-инноваци сэтгүүл, 2015 №1 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Монголын их, дээд сургуулиуд хөтөлбөрийн шинэчлэлийн хүрээнд "сонгох сургалт"-ыг зохион байгуулахад анхаарах зарим асуудалд Монголын боловсрол-инноваци сэтгүүл, 2015 №2 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Академик соёл ба эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд тавигддаг нийтлэг шаардлагууд Journal of Education сэтгүүл, 2013 №4 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Дэлхийн шилдэг их, дээд сургуулиудыг эрэмбэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд дээд боловсролын чанарыг сайжруулахад түлхэц болох нь Humanities Journal of Education сэтгүүл, 2013 № 3 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Кредит систем-сургалтын хөтөлбөр- оюутны сонголт Humanities Journal of Education сэтгүүл, 2013 №2 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл
Н.Оюунцэцэг Гадаад хэлний сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулахад сэтгэл судлалын зарим хандлагыг авч үзэх нь Европ судлал: хэл, соёл, орон судлал ШУА-н Олон улсын харилцааны хүрээлэн, МУИС, МУБИС, ХИС 2018.02.07 Илтгэл
Н.Оюунцэцэг Redesigning a competency-based syllabus of English for Journalism 11th National TEFL/ 7th Mongolia TESOL International Conference: Reflecting on the Past: Moving forward to Excellence 2017. 10.13-14 Илтгэл
Н. Оюунцэцэг ESP Curriculum Design in Tertiary Education of Mongolia "English Language Teaching to University Students" International Conference Institute of Foreign Languages at MUST and the US Embassy in Mongolia. 2017.01.21 Илтгэл
Н. Оюунцэцэг The challenges in delivering ESP program at tertiary of Mongolia The 10th TEFL/6th Mongolia TESOL International Conference: Creating Opportunities Beyond Our Beliefs 2016. 10.14 Илтгэл
Н. Оюунцэцэг The key issues in ESP curriculum design at Mongolian Tertiary The 9th TEFL/5th Mongolia TESOL International Conference: C3 Creativity, Communication and Collaboration 2015. 10.09 Илтгэл
Н. Оюунцэцэг Modern trends of English for Specific Purposes pedagogy The 8th TEFL/4th Mongolia TESOL International Conference:Teacher Development: Taking Steps Forward 2014. 10.05 Илтгэл
Н. Оюунцэцэг Cross-cultural experiences of learning Academic English The 7th TEFL/3rd Mongolia TESOL International Conference : Sharing Language Learning Experiences 2013 Илтгэл
Б. Дагиймаа Метадискурсын онолын асуудлууд Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл. ХИС УВ.,2011. илтгэл
Б. Дагиймаа Mental lexicon ant its neural substrate Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл. ХИС УВ.,2012. илтгэл
Б.Дагиймаа П.Мягмаржаргал Монгол хүүхдийн сэтгэхүйд билингвализм нөлөөлөх нь Судалгааны төсөл 2013 Илтгэл
Б.Дагиймаа П.Мягмаржаргал Effect of bilingualism on Inhibitory control and working memory. Олон Улсын Эрдэм шинжилгээний их хурал, 2014 илтгэл
Б.Дагиймаа П.Мягмаржаргал Effect of bilingualism on Inhibitory control and working memory Олон Улсын Эрдэм шинжилгээний их хурал, 2015 илтгэл
Б. Дагиймаа Хэл болон сэтгэлгээний харилцан хамаарлын коэфицциентыг билингвизмын жишээн тооцоолох нь ХИС ЭШХ.2017 илтгэл
Б. Дагиймаа Сэтгэц хэл шинжлэлийн судалгааны загварууд Европ Судлалын ЭШХ , МУИС 2018-02-07 илтгэл