Дээшээ

Судалгаа хамтын ажиллагаа


Хамтын ажиллагаатай сургууль

Японы Акита Олон Улсын Их Сургууль:

 • Оюутан солилцооны хөтөлбөрөөр оюутан солилцдог.
 • Судлаач багш нар хамтран ажилладаг
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл зэргийг харилцан солилцож туршлага солилцдог
 • Өөр бусад хамтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Оюутан та хамтын ажиллагааны хүрээнд Японы Акита олон улсын их сургуульд оюутан солилцоогоор суралцах боломжтой.

Бүгд найрамдах Чех улсын Мазарикийн их сургууль

 • Оюутан солилцооны хөтөлбөрөөр оюутан солилцдог
 • Богино хугацааны багш судлаач солилцооны хөтөлбөрөөр багш судлаач солилцдог
 • Санхүүжилтийг Европын холбооны Erasmus Mundus-ийн хөтөлбөрөөр санхүүжүүлдэг

Хамтран хэрэгжүүлж буй төслүүд

 • EA- Erasmus Mundus TACTIC төсөл 2015-2018
 • Азийн их дээд сургуулийн удирдах ажилтны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл
 • EU- Erasmus Mundus ARROW төсөл 2018-2020
 • Монголын их дээд сургуулийн судлаач багш нарын олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх судалгааны чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Хамтын ажиллагаатай байгууллага

ШУА-ИЙН БИОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

 • Хамтарсан судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэдэг
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудаар мэргэжлийн 1 хичээл заалгах боломжтой
 • Хүрээлэнгийн лабораториуд дээр дадлага хийх боломжтой
 • Багш оюутнууд хүрээлэнгийн эрдэмтэдтэй хамтарсан судалгааны ажил хийх

ШУА-ИЙН ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

 • Хамтарсан судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэдэг
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудаар мэргэжлийн 1 хичээл заалгах боломжтой
 • Хүрээлэнгийн лабораториуд дээр дадлага хийх боломжтой
 • Багш оюутнууд хүрээлэнгийн эрдэмтэдтэй хамтарсан судалгааны ажил хийх

ШУА-ИЙН БОТАНИКИЙН ХҮРЭЭЛЭН

 • Хамтарсан судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэдэг
 • Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудаар мэргэжлийн 1 хичээл заалгах боломжтой
 • Хүрээлэнгийн лабораториуд дээр дадлага хийх боломжтой
 • Багш оюутнууд хүрээлэнгийн эрдэмтэдтэй хамтарсан судалгааны ажил хийх

Манай хөтөлбөрт хамрагдснаар та суралцах явцдаа оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой (Япон улсын Акитагийн Олон Улсын Их Сургууль, Япон улсын Шейгаагийн Их Сургууль, БНХАУ SIAS-ын Их Сургууль)