Дээшээ

Оюутны амжилт


 •  

  Маркетингийн улсын олимпиадад 2-р байр эзэлсэн баг

 •  

  5, 6-р байр эзэлсэн багууд

 •  

  Хүний нөөцийн менежментийн УЛСЫН YIII ОЛИМПИАД "ДЭД БАЙР"

 •  

  МЕНЕЖМЕНТИЙН УЛСЫН XI ОЛИМПИАД ХУВИЙН ОНООГООР Ц.МАЙДАР "ТЭРГҮҮН БАЙР"

 •  

  МЕНЕЖМЕНТИЙН УЛСЫН XI ОЛИМПИАД "ДЭД БАЙР"

 •  

  Хүний нөөцийн менежментийн УЛСЫН YII ОЛИМПИАД "ДЭД БАЙР"

 •  

  Маркетингийн улсын олимпиадад 1-р байр эзэлсэн баг

 •  

  Маркетингийн улсын олимпиадад тэргүүн байр эзэлсэн баг