Дээшээ

Оюутан солилцооны хөтөлбөр


Хамтын ажиллагаатай сургууль
 

Японы Акита Олон Улсын Их Сургууль:

  • Оюутан солилцооны хөтөлбөрөөр оюутан солилцдог.
  • Судлаач багш нар хамтран ажилладаг
  • Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл зэргийг харилцан солилцож туршлага солилцдог
  • Өөр бусад хамтын үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг.

Оюутан та хамтын ажиллагааны хүрээнд Японы Акита олон улсын их сургуульд оюутан солилцоогоор суралцах боломжтой.