Дээшээ

Мэргэшүүлэх сургалтын төв


CISCO Networking Akademy
 

 

Мэдлэгт суурилсан мэдээллийн эрин зуунд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сертификаттай мэргэжилтэн нь өрсөлдөөний давуу тал олж авах боломжтой юм. ХИС-ийн Мэдээлэл, Харилцааны Менежментийн сургууль нь олон улсын Cisco Network Академийн салбарыг өөрийн сургууль дээр 2018 оноос байгуулан амжилттай ажиллаж байна.  Энэхүү төвийн хүрээнд CISCO сертификатын сургалтууд явагдах ба оюутнууд өөрийн мэргэжлийн хүрээнд шат ахих боломжийг олгож байгаа билээ.Мөн түүнчлэн сүлжээний чиглэлийн хичээлүүдийн агуулга нь тус академийн хүрээнд явагддаг болно