Дээшээ

Сонгон шалгаруулалтын үе шат


Бид таны сонгон шалгаруулалтад ирүүлэх материалыг hr.o@humanities.mn цахим хаягаар хүлээн авч байна.

Зөвхөн анкетын шатны шалгаруулалтаас тэнцсэн ажил горилогчтой холбогдон, дараагийн шатны шалгаруулалтанд оролцуулна.

Шаардлагатай ажлын байран дээр бичгийн болон аман шалгалт авна.

Ярилцлага, шалгалтын шатнаас шалгарсан ажил горилогчдын өмнөх удирдлагаас тодорхойлолт гаргуулан авч, судална.

Дээрх сонгон шалгаруулалтаас сонгогдсон ажил горилогчид албан тушаал, цалин, урамшуулал зэрэг мэдээллийг багтаасан "Ажил санал болгох захидал" хүргүүлнэ.

  • 1 Анкет бөглөх
  • 2 Анкетын шатны шалгаруулалт
  • 3 Ажлын ярилцлага
  • 4 Бичгийн болон аман шалгалт
  • 5 Тодорхойлолт хүлээн авах
  • 6 Материалуудын эх хувийг шалгах
  • 7 Ажлын санал