Дээшээ

Бидний тухай


Алсын хараа
 

2023 онд хүмүүнлэг, нийгмийн ухааны салбарт улсдаа чанараар манлайлагч их сургууль болно.
Тайлбар: Мэдлэгт суурилсан нийгэм-эдийн засгийн шаардлагыг хангах хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт-судалгаа эрхлэх нөөц, чадамж, удирдлагын жишиг тогтолцоо бүрдсэн байна.

Эрхэм зорилго
 

Бүтээлч оюуныг нийгмийн дэвшилд
Тайлбар: Бүтээлч сэтгэлгээг өндөр түвшинд хөгжүүлэх, нийгмийн бодит хэрэгцээг хангах үйлсэд хувь нэмрээ оруулахад оршино.

Үнэт зүйлс
 

Алсын хараа, эрхэм зорилгоо амжилттай хэрэгжүүлэх нь эрдэмтэн, багш, суралцагч болон ажилтан, ажилчдаас бүрдсэн манай хамт олны гишүүдийн оролцооноос шууд хамаарна. Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн хамт олон, гишүүн бүр дараах үнэт зүйлсийг эрхэмлэн мөрдөнө:

 1. Мэргэжлийн хандлага (professionalism): Мэргэжлийн болон хувь хүний өндөр мэдлэг, чадвар, хариуцлага, ёс зүйгээр бусдаас ялгардаг
 2. Бүтээлч сэтгэлгээ (creativity): Шинэ санаа, хандлагыг хөгжүүлэн шинэчлэлийн үйл явцыг эрчимжүүлдэг
 3. Хувь нэмэр (contribution): Оюуны баялаг, үнэт зүйлс бүтээн түүнийгээ хэрэглээнд оруулж, өөрийгөө болон бусдын чадавхийг тасралтгүй хөгжүүлж бодит дэвшилд хүрдэг.
 4. Чанар (quality): Хүлээлтэд нийцсэн буюу түүнээс давсан гүйцэтгэлийг хангаж, чанарыг тасралтгүй сайжруулан нийгмийн хариуцлагыг чухалчилдаг.
Баримтлах зарчмууд
 

 1. Хууль, дүрэм, журам, стандартыг чанд мөрдөн Их сургуулийн шинжлэх ухаан, мэргэжлийн үнэлэмжийг дээдэлсэн бүтээлч академик орчинг бүрдүүлэх
 2. Ажил мэргэжилдээ эзэн нь байж, хариуцлага, итгэл найдвар хүлээж нийтлэг үр дүнгийн төлөө багийн сэтгэлгээгээр үйл ажиллагаанд оролцох
 3. Мэргэжлийн болон хувь хүний ёс зүйг баримтлан бусадтай бүх түвшинд хүндэтгэлтэй хандаж, үнэнч шудрагаар сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох
 4. Өөрийн болон сургуулийн нэр хүндийг ямагт өндөрт өргөж, бусдад үлгэр дууриалал үзүүлэх
Тэргүүлэх чиглэлүүд
 

 1. Хүмүүнлэгийн болон нийгмийн шинжлэх ухааны нэгдэлд суурилан мэдээллийн технологи хэрэглэн академик хөтөлбөр, судалгаа хэрэгжүүлэн чансаагаар улсдаа тэргүүлэх
 2. Багш, ажилтны ажлын байрны сэтгэл ханамж, хандлагыг чухалчилсан хүний нөөцийн цогц бодлогыг оновчтой тодорхойлон хэрэгжүүлж, хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх
 3. Стратегийн болон процессын удирдлагыг нягт уялдуулсан тогтолцоог бүрдүүлж, байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангах
 4. Хүмүүнлэгийн ба нийгмийн ухааны солбилцол дээр мэдээлэл, харилцааны технологийн дэвшилд тулгуурлан хэрэгжүүлэх сургалт, судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүд