Дээшээ

Түүхэн замнал


1979 он

МУИС-ийн бүрэлдэхүүнд Орос хэлний нэрээр байгуулагдав.

1982 он

Бие даасан орос хэлний багшийн дээд сургууль болов.

1990 он

Гадаад хэлний дээд сургууль болгон байгуулж орос хэлнээс гадна Англи, Герман, Франц, Хятад, Япон, Солонгос хэлний багш орчуулагчийн хөтөлбөрөөр сургалт явуулж эхэлсэн.

1994 он

Нийгмийн ухааны тэнхимийн харьяанд Компьютер, програм хангамжийн тэнхим байгуулагдаж МХМС-ийн суурь тавигдав.

1999 он

Бизнесийн сургууль байгуулагдаж, Бизнесийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага, Экологийн менежмент чиглэлээр хөтөлбөрөө эхлэв.

2007 он

Боловсролын магадлан итгэмжлэлийн үндэсний зөвлөлөөс 1999 онд анх удаа, 2007 онд хоёр дахь удаа дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлд оров.

2010 он

2010, 2014 онуудад Билиг дээд сургууль, Дархан салбар сургууль, Далай ван дээд сургууль нь ХИС –ийн харьяа сургууль болов.

2017 он

2017 онд АНУ –ын Бизнесийн сургуулиуд болон сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн байгууллагаар магадлан итгэмжлэгдсэн.

2018 он

5 салбар сургууль 50 гаруй мэргэжлээр сургалт явуулж байна.

2018 он

Олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Cisco Академийн албан ёсны хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэлсэн.