Дээшээ

Логоны тайлбар


 

Номын гурван хуудас сургуулийн боловсролын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагийг илэрхийлнэ. Номоос гарч буй үзэг нь дэлхийг өөрчилж чадах оюун ухааныг бэлгэдэж 45 градусаар баруун дээшээ чиглэсэн нь амьдралын урт аялал хүчирхэг оюун ухаанаас улбаатайг илэрхийлнэ. Ерөнхий дугуй хэлбэр нь сургууль дэлхийн хэмжээнд өргөжих бөгөөд огторгуйн цэнхэр өнгө нь ирээдүйн хязгааргүй бололцоог илтгэнэ.