Дээшээ

Сэтгүүл зүй, мультимедиа студи


2013 онд Мультимедиа лаборатори-ийг теле студийн зориулалтаар тохижуулж, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөж, сэтгүүлийн мэргэжлийн сургалтад ашиглаж байна. Сэтгүүл зүйн мэргэжлийн оюутнууд зураг авах, монтаж хийх, реклам сурталчилгаа хийх иж бүрэн тоноглол хэрэгсэлтэй.