Дээшээ

Ажилчдын товч танилцуулга


С.Диваасамбуу

Албаны дарга
Боловсролын зэрэг: Магистр
Утас: +976-77111500 /130/
И-мэйл:divaa@humanities.mn info.tech.o@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр 301(в) тоот

нэмэлт мэдээлэл ...

Г.Доржваанчиг

Лаборант
Боловсролын зэрэг: Бакалавр
И-мэйл: dorjvaanchig@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 3-р байр – B1

нэмэлт мэдээлэл ...

Ц.Мөнх-эрдэнэ

Лаборант
Боловсролын зэрэг: Бакалавр
И-мэйл: munkh-erdene.ts@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 1-р байр – 110(б) тоот

нэмэлт мэдээлэл ...

Б.Эрдэнэ-Очир

Лаборант
Боловсролын зэрэг: Магистр
И-мэйл: erdene-ochir.b@humanities.mn
Хаяг: Хичээлийн 4-р байр 9 давхарт

нэмэлт мэдээлэл ...
Төгссөн сургууль ШУТИС - КТМС “Компьютерийн програм хангамж” магистр /2011-2013 он/
УБИС-ийн Мэдээлэл зүйн багш /1997-2001 он/
Хариуцдаг лаборатори Компьютер график дизайны лаборатори /3-105/, Мультимедиа студи/3-205б/
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж ХИС-ийн архивын зургийн сан бүрдүүлж, хичээлийн 3-р байрны танхимуудын тоноглол
Цахим сургалт Оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль /2004-2008 он/ХИС-ийн “Боловсрол судлал” магистр /2013-2014 он/
ШУТИС-ийн “БАС” /2006-2011 он/
ХИС-ийн “Компьютерийн график дизайн” /2004-2008 он/
Хариуцдаг лаборатори: Гадаад хэлний лаборатори (Sanako Lab100)
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж: Захиргаа, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлдэг.
Цахим сургалт Оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль ХИС-ийн “Хэлшинжлэл” магистр /2013-2014 он/
ХИС-ийн “Англи хэлний багш” /2008-2012 он/
Хариуцдаг лаборатори 2-203, 2-204
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж Компьютерын ухааны тэнхим
Цахим сургалт Оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль МУИС-ийн “Физикийн багш” / 2007-2011 он
Хариуцдаг лаборатори Компьютерийн лаборатори /2-301, 2-401/
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж Бизнесийн удирдлагын тэнхим, Санхүү, эдийн засгийн тэнхим, Сэтгүүл зүй, медиатехнологийн тэнхим, сургалтын алба, хэвлэх цех, 2-р байрны техникийн өрөө
Цахим сургалт ADC-ийн домайн, оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль МУБИС-ийн “Мэдээлэл зүйн багш” /2012-2016 он/
Хариуцдаг лаборатори Хөгжлийн лаборатори /1-110/
Цахим сургалт Оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль ШУТИС-МХТС “Холбооны Сүлжээ, Холболтын Технологи” /2008-2012 он/
Хариуцдаг лаборатори Электроникийн лаборатори /1-203а/, Онлайн сургалтын лаборатори /1-407/
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж ХСС-ийн 3 тэнхим, Компьютерийн ухааны тэнхим, захиргаа, санхүү, хүний нөөц, номын сан, ҮААА, СТДСХ, 1-р байрны техникийн өрөө
Цахим сургалт ADC-ийн домайн, оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль ШУТИС-МХТС “Мэдээлэл сүлжээний инженер” /2010-2015 он/
Хариуцдаг танхим Хичээлийн 4-р байрын лекц, семинарын танхимуудын тоноглол
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж Хичээлийн 4-р байрны танхим, техникийн өрөө, номын сан, хурлын заалны тоноглол, захиргаа
Цахим сургалт ADC-ийн домайн, оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль ШУТИС-МХТС-ийн “Систем хамгаалал” /2012-2016 он/
Хариуцдаг танхим Хичээлийн 4-р байрын лекц, семинарын танхимуудын тоноглол
Үйлчилгээ үзүүлдэг алба нэгж Хичээлийн 4-р байрны танхим, техникийн өрөө, номын сан, хурлын заалны тоноглол, захиргаа.
Цахим сургалт ADC-ийн домайн, оюутны и-мэйл, цахим сургалтын /Moodle/ системийн админ
Төгссөн сургууль Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль “Боловсрол судлал” магистр /2014-2016 он/
Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль “Компьютерийн график дизайн” /2008-2012 он/