Дээшээ

Солонгос хэлний лаборатори


Солонгос хэлний сургалтад хэрэглэгдэг энэхүү лабораторийг 2012 онд Korea Foundation-ийн санхүүжилтээр 15 компьютертэй байгуулсан БНСУ-ын Чунь-Анг Их сургуультай байгуулсан гэрээний дагуу Чунь-Анг Их сургуулийн профессорууд хичээлийн жил бүр хоёроос доошгүй хичээлийг онлайн хэлбэрээр зааж байна.