Дээшээ

Хөгжлийн лаборатори


Хөгжлийн лабораторийн техникийн тоноглолыг 2017 оны 11-р сард ашиглалтанд оруулж, лаборатрийн журам боловсруулж, албан ёсоор үйл ажиллагааг 2018.01.22-нд нээлтээ хийсэн. Уг лаборатори нь бүх түвшний суралцагсдад үйлчилгээ үзүүлж байна. Хөгжлийн лабораторид хичээлийн хуваарь огт тавигдахгүй зөвхөн суралцагчдын бие даалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажил хийхэд зориулагдсан бүх төрлийн програм хангамжтай сүүлийн үеийн тоноглол бүхий 50 компьютертай лаборатори юм.