Дээшээ

Бидний танилцуулга


Бид сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн, тасралтгүй явуулахад зохион байгуулалт хийж, багш, суралцагч, ар гэрийнхэнд мэдээлэл өгч, бусад алба нэгж, байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

Б.УРАНСАЙХАН

Албаны дарга
Боловсролын зэрэг: Боловсрол судлалын магистр, Хятад хэл заах арга зүйн магистр
Утас: 77111500 /150/
И-мэйл хаяг: uransaikhan.b@humanities.mn

 

Б.БУЛГАНЧИМЭГ

Бизнесийн сургуулийн бизнесийн удирдлагын тэнхим хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Менежментийн магистрант
Утас: 77111500 /151/
И-мэйл хаяг: bulganchimeg@humanities.mn

 
 

Д.БАЯРМАА

Хэл соёлын сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Бизнесийн удирдлагын магистр
Утас: 77111500 /152/
И-мэйл хаяг: bayarmaa.d@humanities.mn

 

Б.ХАЛИУНАА

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль, Мэдээлэл харилцаа, менежментийн сургууль хариуцсан ажилтан
Боловсролын зэрэг: Нийгмийн ухааны бакалавр
Утас: 77111500 /153/
И-мэйл хаяг: khaliunaa.b@humanities.mn

 
 

Г.СУМЪЯАСҮРЭН

Бизнесийн сургуулийн санхүү, эдийн засгийн тэнхим хариуцсан ажилтан 
Боловсролын зэрэг: Хэл шинжлэлийн ухааны магистр
Утас: 77111500 /154/
И-мэйл хаяг: sumiyasuren.g@humanities.mn