Дээшээ

Үндсэн мэдээлэлЭлсэгчийн бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг /сүүлийн 6 сарын/
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ
 • Монгол хэл бичгийн шалгалтын батламж, ЭЕШ-ын батламж
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

Дээрх материалыг бүрдүүлэн өгсөн болон элсэгчийн батламжийн оноо нь ХИС-ийн шаардлагыг хангасан тохиолдолд элсэгчийн гэрээг байгуулж, суралцах эрхийн бичгийг олгодог.

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд:

Бизнесийн сургууль:

ЭЕШ-ыг Монгол хэл, Гадаад хэл,  Математик гэсэн хичээлүүдээр өгсөн байх

 1. Бизнесийн удирдлага /D041301/
 2. Менежмент /D041302/
 3. Маркетинг /D041401/
 4. Худалдаа /D041601/
 5. Худалдаа болон гадаад хэлний орчуулга /Англи/ /D041601/
 6. Аялал жуулчлалын менежмент /D041304/
 7. Аялал жуулчлалын менежмент болон гадаад хэлний орчуулга /Англи/ /D041304/
 8. Хүрээлэн буй орчин судлал /D052102/
 9. Хүрээлэн буй орчин судлал болон гадаад хэлний орчуулга /Англи/ /D052102/
 10. Нягтлан бодох бүртгэл /D041101/
 11. Санхүү банк /D041201/
 12. Эдийн засаг /D031101/

Хэл соёлын сургууль:

ЭЕШ-ыг Монгол хэл, Гадаад хэл,  Математик гэсэн хичээлүүдээр өгсөн байх

 1. Багш гадаад хэлний боловсрол /Англи/ /D011409/
 2. Багш гадаад хэлний боловсрол /Герман/ /D011409/
 3. Багш гадаад хэлний боловсрол /Солонгос/ /D011409/
 4. Багш гадаад хэлний боловсрол /Япон/ /D011409/
 5. Багш гадаад хэлний боловсрол /Франц/ /D011409/
 6. Багш гадаад хэлний боловсрол /Хятад/ /D011409/
 7. Гадаад хэлний орчуулга /Англи/ /D023101/
 8. Гадаад хэлний орчуулга /Герман/ /D023101/
 9. Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/ /D023101/
 10. Гадаад хэлний орчуулга /Япон/ /D023101/
 11. Гадаад хэлний орчуулга /Франц/ /D023101/
 12. Гадаад хэлний орчуулга /Хятад/ /D023101/

Мэдээлэл харилцаа менежментийн сургууль:

ЭЕШ-ыг Монгол хэл, Гадаад хэл,  Математик гэсэн хичээлүүдээр өгсөн байх

 1. График дизайн /D021202/
 2. График дизайн /D021202/ /2+2 хөтөлбөртэй/
 3. Програм хангамж /D061302/
 4. Компьютер техник хангамж, сүлжээ /D0161201/
 5. Сэтгүүл зүй /D032101/
 6. Сэтгүүл зүй болон гадаад хэлний орчуулга /Англи/ /D032101/
 7. Мэдээллийн систем /D061303/

Олон улсын харилцаа, нийгэм соёлын сургууль

ЭЕШ-ыг Монгол хэл, Гадаад хэл,  Математик гэсэн хичээлүүдээр өгсөн байх

 1. Олон улсын харилцаа /D022204/
 2. Олон улсын харилцаа болон гадаад хэлний орчуулга /D022204/
 3. Сэтгэл судлал /D031301/
 4. Олон улс, орон судлал /D022203/

Суралцах эрхийн бичгээ авсан элсэгч нар Сургалт, судалгааны хөгжил, аудитын үйлчилгээний албанаас зарласан өдрүүдэд ажлын цагаар ХИС-ийн хичээлийн байранд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Анкет (тус албанаас авч бөглөх)
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт

Элсэгчийн бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Бакалаврын диплом, хавсралт, хуулбарын хамт /Гадаадад төгссөн бол монгол хэл рүү орчуулж нотариатаар батлуулсан байх/
 • 3*4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
 • Бүртгэлийн хураамж 5000 төгрөг

Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:

 • Бүртгүүлэгч нь гадаад, дотоодын магадлан итгэмжлэгдсэн их, дээд сургуулийг өдрийн хэлбэрээр бакалаврын зэрэгтэй, 2.3-аас дээш голч дүнтэй төгссөн байна.
 • Бүртгүүлэгчийн өмнөх дипломын мэдээлэл Боловсролын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн байна.
 • Бүртгүүлэгч нь ХИС-ийн цахим бүртгэлийн системд нэвтэрч, өөрийн хувийн мэдээлэл, цахим шуудангийн хаяг, утасны дугаараа заавал оруулсан байх шаардлагатай.

Элсэлт авах хөтөлбөрүүд:

 1. Гадаад хэлний орчуулга /Англи хэл/ /D023101/ Шалгалтгүй
 2. Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/ /D023101/ Шалгалтгүй
 3. Маркетинг /D041401/ Математик, Англи хэл
 4. Нягтлан бодох бүртгэл /D041101/ Математик, Англи хэл
 5. Бизнесийн удирдлага /D041301/ Математик, Англи хэл
 6. Менежмент /D041302/ Математик, Англи хэл
 7. Худалдаа /D041601/ Математик, Англи хэл
 8. Олон улсын харилцаа /D022204/ Нийгмийн тухай мэдлэг, эссэ

Элсэгч нар Сургалтын албанаас зарласан өдрүүдэд ажлын цагаар ХИС-ийн хичээлийн байранд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

 • Анкет (СА-аас авч бөглөх)
 • Сургалтын төлбөр төлсөн баримт