Дээшээ

Яаралтай тусламжийн дугаар


Яаралтай тусламж хэрэгтэй үед
 

  1. Гоц халдварт - 100
  2. Гал түймэр - 101
  3. Гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн осол - 102
  4. Эмнэлгийн түргэн тусламж - 103
  5. Гамшиг осол, аврах ажиллагаа - 105
  6. Гэр бүлийн хүчирхийлэл - 107
  7. Хүүхдийн тусламжийн утас - 108