Дээшээ

Хамгаалалтын алба


Хамгаалалтын албаны тухай
 

ХИС-ийн хичээлийн болон оюутны дотуур байрууд, тэдгээрийн орчинд гэмт халдлага, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах зорилгоор "Ханхүү бат" ХХК-ийн "Очир" гэмт халдлага, аюулаас хамгаалах албатай хамтран ажилладаг.