Дээшээ

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвийн үүсэл хөгжил


ХИС-ийн "Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв" нь " Нийгмийн хөдөлмөр хамгааллын яам" болон "Соёл, Шинжлэх ухааны яамнаас" хамтарсан хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн дагуу 2015 оны 1 сарын 5-нд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.

2015-2016 он Удирдлага    
  Захирал Ч.Баттүвшин Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
  Зөвлөх багш С.Эрдэнэтуул /Ph.D/ Бизнесийн Удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч багш
  Эрхлэгч багш Г.Зэс-Эрдэнэ /магистр/ Бизнесийн Удирдлагын тэнхимийн багш
Ажилчид    
  Гадаад харилцаа хариуцсан менежер Ц.Тодцэцэг Хүний нөөцийн менежментийн оюутан
  Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Г.Оюун-Ундраа Хүний нөөцийн менежментийн оюутан
  Сургалт, судалгаа хариуцсан менежер О.Сарнай Хүний нөөцийн менежментийн оюутан
  Удирдлага    

2016-2017 он

2017-2018 он

  Захирал Ч.Баттүвшин Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
  Зөвлөх багш Г.Зэс-Эрдэнэ /магистр/ Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч багш
  Эрхлэгч багш Н.Ариунжаргал /магистр/ Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш
Ажилчид    
  Гадаад харилцаа хариуцсан менежер У.Намуун-Эрдэнэ Хүний нөөцийн менежментийн оюутан
  Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер А.Ичинхорлоо Хүний нөөцийн менежментийн оюутан
  Сургалт, судалгаа хариуцсан менежер Б.Одонтуяа Хүний нөөцийн менежментийн оюутан

2018-2019 он
Удирдлага    
  Захирал Ч.Баттүвшин Үйл ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал
  Зөвлөх багш Г.Зэс-Эрдэнэ /магистр/ Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч багш
  Эрхлэгч багш Н.Ариунжаргал /магистр/ Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн багш
Ажилчид    
  Гадаад харилцаа хариуцсан менежер Д.Пүрэвцогт /99264949/ Бизнесийн менежментийн оюутан
  Үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Б.Мөнхзул /99416142/ Хүний нөөцийн менежментийн оюутан
  Сургалт, судалгаа хариуцсан менежер Ө.Марал-Эрдэнэ /91234888/ Маркетинг менежментийн оюутан