Дээшээ

Номын сангийн програм


Lib4u програм
 

ХИС-ийн номын сан 2019 оноос эхлэн Lib4u програм”-ыг ашиглаж байна. Энэхүү програм нь ном, сэтгүүл болон бусад материалуудын талаарх мэдээлэл /зохиогч, нэр төрөл, хэвлэгсэн огноо, үнэ, хуудас г.м./, номын санд бүртгэлтэй уншигчдын мэдээлэл зэргийг агуулж, ном олгох, авахтай холбоотой мэдээллийг бүртгэж байна. Номын тооллогыг цахимаар хийж, ашиглалтын явцыг хянах, номын хайлтыг цаг алдалгүй хийх боломжтой.

Хэвлэл захиалга
 

Боловсрол, эрдэм шинжилгээний цуврал сэтгүүл, гадаад хэвлэлийг тогтмол захиалгад хамруулдаг. /Вопросы философий, Вопросы психологии, Harvard Business Review, Entrepreneur, Серия 14. Психология, Иммунология, Российский психологический журнал сэтгүүлүүд/, дотоодын эрдэм шинжилгээ, боловсролын өдөр тутмын сонин, сэтгүүлийн захиалгыг тогтмол хийдэг. /Зууны мэдээ, төрийн мэдээлэл, Өнөөдөр+UB post, Өнөөдөр, Монгол элч, Өдрийн сонин/

Нийт номын сан нь Гадаад хэлний болон Нийгмийн ухааны нийт 120 суудалтай 2 танхимтай. Номын сангийн орчин нөхцөл, үйлчилгээнд гарсан ахиц, өөрчлөлтүүдийг дурьдвал:

  • Шинэ байрны номын сангийн орчин нөхцөл сайжирч, магистр, докторуудын сургалт, судалгаа шинжилгээний ажил хийх боломжоор хангагдсан орчны дуу, чимээ, интернетийн холболттой тохилог 8 суудалтай өрөөтэй болсон.
  • Хуучин нийгмийн ухааны номын сан 3-р байрны B1 давхарт 110 суудалтай байсан бол одоо 122 суудал бүхий тохилог сандал, таславчтай ширээтэй, интернет, WiFi сүлжээ, агаар нар салхитай цэвэр цэмцгэр орчин үеийн уншлагын танхимтай болсон.
  • Шинэ номын сангийн хяналтын системийн сайжруулсан.
  • Номын сангийн фондын тавиурууд шинэчлэгдсэн нь байршуулалт, хайлт, үйлчилгээ үзүүлэхэд маш эвтэйхэн болсон.
  • Номын фондын номын ангиллыг оновчтой болгож, ангилж хэлээр нь салгасан нь үйлчилгээнд том ахиц гарсан төдийгүй фонд хоорондын зай, ном хадгалах орчны нөхцөл стандартын шаардлагад нилээд дөхсөн үзүүлэлт болсон.
  • Уншлагын танхимын гэрэлтүүлэг ба агааржуулалтын нөхцөл байдал, стандартын түвшинд мэдэгдэхүйц ахиц дэвшил гарсан.
  • Гадаад хэлний номын санг бүрэн шинэчлэн завсарласан.
  • Номын сангийн электрон каталогийг https://lib4u.net/?lib=humanities хаягаар орж ашиглах боломжтой.