Дээшээ

Зохион байгуулсан олон нийтийн ажлууд‘’Spelling bee’’ буюу үг үсэглэх тэмцээн

ХИС-ийн оюутнуудын англи хэлний авьяас бэлгийг нээж, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх сургуулийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаануудад сургуулийнхаа англи хэлний мэдлэг чадвартай оюутнуудыг дэмжин оролцуулах, оюутнуудын уур амьсгал болон хамтач байдлыг бий болгох зорилготой юм.

2016 оны 11н сарын 17нд Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн оюутны холбооны дэргэдэх Скуанто англи хэлний клуб нь Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн хэл соёлын сургуультай хамтран анх удаагаа сургуулийн үг үсэглэх тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэмцээн нь 2 үе шаттай бөгөөд нийт 32 оролцогчид оролцсоноос эхний 4н байрыг шалгаруулсан.

  1. 1 - р байранд КПX-ийн 4р кусийн оюутан Б. Түвшинбаяр
  2. 2 - р байранд ОУХОС-ийн 1р курсийн Т.Тэнгисболд
  3. 3 - р байранд ОУХБУ-ийн дан ангийн Ү.Амина
  4. 4 - р байранд КПХ-ийн 1р курсийн А.Цогтбадрах

2016 оны 11н сарын 17нд Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн оюутны холбооны дэргэдэх Скуанто англи хэлний клуб нь Хүмүүнлэгийн Ухааны их сургуулийн хэл соёлын сургуультай хамтран анх удаагаа сургуулийн үг үсэглэх тэмцээнийг зохион байгуулсан. Тэмцээн нь 2 үе шаттай бөгөөд нийт 32 оролцогчид оролцсоноос эхний 4н байрыг шалгаруулсан.

  1. 1 - р байранд КПX-ийн 4р кусийн оюутан Б. Түвшинбаяр
  2. 2 - р байранд ОУХОС-ийн 1р курсийн Т.Тэнгисболд
  3. 3 - р байранд ОУХБУ-ийн дан ангийн Ү.Амина
  4. 4 - р байранд КПХ-ийн 1р курсийн А.Цогтбадрах