Дээшээ

Оюутны холбоонд элсэх


ХИС-ийн оюутны холбоонд гишүүн элсүүлэх тухай

ХИС-ийн Оюутны холбоо нь оюутны эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалж, тэдний сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлэн ажилладаг, оюутны хүсэл эрмэлзлийг илэрхийлэгч шашны бус, ашгийн бус оюутны өөрөө удирдлагын Төрийн Бус Байгууллага /ТББ/ билээ.

Иймд ХИС-ийн Оюутны холбоонд өөртөө итгэлтэй, өөрийгөө хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй, олон нийтийн ажилд идэвх сонирхолтой оюутан залуусыг гишүүнээр элсэхийг урьж байна. Шинээр элсэх хүсэлтэй оюутнууд доор дурдсан шалгуурт нийцүүлэн зохих материалыг бүрдүүлэн авчирна уу.

Гишүүнээр элсэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • ХИС-ийн 1-4 курсын оюутан
  • Сурлагын ерөнхий голч дүн 2.7-оос дээш байх /нэгдүгээр курс хамаарахгүй/
  • Бусдыг манлайлах, удирдан зохион байгуулах чадвартай
  • Оюутан, залуучуудын хөгжлийн асуудлаар тодорхой ойлголт мэдлэгтэй

Гишүүнээр элсэгчийн бүрдүүлэх материал :

  • Гишүүнээр элсэхийг хүссэн тухай өргөдөл
  • Дүнгийн хуулбар /нэгдүгээр курс хамаарахгүй/
  • 3*4 хэмжээтэй цээж зураг
  • Гишүүний анкет /ХИСОХ-ны өрөөнөөс авна уу/