Дээшээ

2017-2018 оны хичээлийн жилХичээлийн жилийн онцлох өдрүүд Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1 Хаврын улирлын хичээлийн ерөнхий хуваарь гаргах   2018.1.18
2 Оюутны Хичээл сонголт-2 хийгдэж, төлбөр төлж баталгаажуулна 2018.1.18 2018.1.24
3 Хаврын улирлын хичээл эхлэх өдөр   2018.1.25
4 Хаврын улиралд заагдах хичээлүүдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх сүүлчийн өдөр !   2018.1.29
5 Кредит шууд тооцох шалгалт 2018.2.01 2018.2.05
6 Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2018.4.04 2018.4.08
7 Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал 2018.4.11 2018.4.15
8 Хаврын улирлын хичээлийн хаалтын өдөр   2018.5.06
9 Хаврын улирлын батлах шалгалт 2018.5.16 2018.5.20
10 Бакалаврын сургалтын диплом хамгаалалт, төгсөлтийн шалгалт. 2018.5.30 2018.6.08
11 Төгсөгчдөд диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа 2018.6.13 2018.6.15
12 Элсэхийг хүсэгчдэд зориулсан сургуулиа танилцуулах өдөрлөг 2018.6.21 2018.6.26
13 Элсэгчдийн цахим бүртгэл 2018.4.10 2018.7.10