Дээшээ

"Достых" казак оюутнуудын клуб


Бидний тухай
 

Казак оюутнуудын "Достык" клубыг анх Шанасын Арайгийн санаачлагаар казак оюутнуудын сайн дурын нэгдэлээр байгуулсан.

Клубын тэргүүн: Е.Айнур

Клубын дэд тэргүүн: Е.Алтынгүл

Эрхэм зорилго
 

ХИС-ийн казак оюутнуудын эрх ашиг, хүсэл сонирхолыг хамгаалж авьяас чадварыг нээн хөгжүүлж, сурч боловсрох, зөв боловсон хүчин болж төлөвшүүлэхэд дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, аймгийн болон улсын хөгжил дэвшилд оюутан залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж хувь нэмэр оруулахад оршино.

Зорилт
 

  • Сургуулийн нэр хүндийг өндөрт өргөж оюутан залуучуудын эв нэгдэл хүсэл эрмэлзэлийг илэрхийлэх.
  • Оюутан залуучууд өөрийгөө хөгжүүлэх, нийгэмших, төлөвшихэд нь бодит хувь нэмэр оруулах.
  • Зорилго нэгт бусад байгууллагаас явуулж буй олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, эв санааны нэгдэлтэй байж, өөрийн хувь нэмрийг оруулах мөн хамтран ажиллах.
Клубын чиг үүрэг
 

Ирээдүйд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийн нэр хүндийг өндөрт өргөж, бусдад үлгэр дууриалал болох өндөр боловсрол, соёл хүмүүжил бүхий иргэдийг төлөвшүүлэхд хувь нэмэр оруулж ажиллана.

Холбоо барих
Клубын facebook хаяг: ХИС-ийн "Достык" клуб
Утас: 99418054, 94373003