Дээшээ

Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэл


Хэл шинжлэл
 

Когнитив ба нейро хэлшинжлэл

 

Бизнесийн удирдлага, төслийн менежмент
 

Маркетинг, хүний нөөцийн менежмент, төслийн менежментийн систем, төслийн суурь судалгаа, ногоон менежмент

 

Мэдээллийн технологи
 

Дүрс боловсруулалт, Зургийн боловсруулалт, Дүрс болон дуу таних, дижитал видео эффект ашигласан зохиомжит бүтээл.

 

Олон улс судлал
 

Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм, эдийн засгийн дипломат ажиллагаа, гадаад бодлого, аюулгүй байдал, хөгжлийн шинэ чиг хандлага, Монгол Улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах механизм