Дээшээ

Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль


Судалгааны тэргүүлэх чиглэл
 

 • Хамт олны сэтгэл зүйн уур амьсгал
 • Психосоматика
 • Зар сурталчилгааны сэтгэл судлал
 • Сэтгэц оношилгоо, тестийн адаптацчилал
 • Хөгжлийн сэтгэл судлал
 • Багшлахуй, суралцахуйн сэтгэл зүй
 • Гэр бүлийн сэтгэл судлал
 • Хосын харилцаа
 • Угсаатны сэтгэл судлал, соёлын ялгаа
 • Хэлний нийгэмшил
 • Хэлний социологийн судалгаа
 • Оюутны сурах чадварын судалгаа
 • Оюутны танин мэдэхүйн төлөвшил
Сэтгэл судлалын хөтөлбөр
 

Эзэмших мэдлэг, ур чадвар, хандлага

 • Хамт олны сэтгэл зүйн уур амьсгал
 • Психосоматика
 • Зар сурталчилгааны сэтгэл судлал
 • Сэтгэц оношилгоо, тестийн адаптацчилал
 • Хөгжлийн сэтгэл судлал
 • Багшлахуй, суралцахуйн сэтгэл зүй
 • Гэр бүлийн сэтгэл судлал
 • Хосын харилцаа
 • Угсаатны сэтгэл судлал, соёлын ялгаа
 • Хэлний нийгэмшил
 • Хэлний социологийн судалгаа
 • Оюутны сурах чадварын судалгаа
 • Оюутны танин мэдэхүйн төлөвшил

Онцлог, давуу тал:

Сэтгэл судлалын хөтөлбөр нь мэргэжлийн суурь үндсэн хичээлүүдээс гадна Психофизиологи, Психогенетик, Психосоматика, Сэтгэл зүйн экспертиз, Нейро сэтгэл судлал, Урлагийн сэтгэл засал, Зар сурталчилгааны сэтгэл судлал зэрэг гадаадын нэр хүндтэй их сургуулиудад заагддаг сонгон хичээлүүдийг нэмэлтээрбагтаасан бөгөөд хичээлүүдийн заах арга зүй нь практик ур чадварт түлхүү анхаарсан байдгаараа давуу талтай. Үүнтэй холбогдуулан 2018 оны хичээлийн жилээс туршилт судалгаа, эрдэм шинжилгээ, хичээлийн хөтөлбөрт тусгагдсан лабораторийн ажлыг практик дээр хийж гүйцэтгэх зорилгоор сэтгэл судлалын лаборатори, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвийг нээн ажиллуулахаар болсон билээ.