Дээшээ

2018 онд


Шинээр нэмэгдсэн ном, сурах бичиг

Номын нэр Зохиогч Тайлбар Тоо ширхэг
1. Epigenetics C.David Allis Thomas Jenuwein Danny Reinberg нарын генетикийн шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн ололт нээлтийн талаарх хамтын бүтээл. АНУ-ын Нью Йорк хотноо англи хэл дээр 2007 онд хэвлэгдсэн. 1
2. Research Methodology Академич Б.Чулуундорж 2017 онд шинэчлэгдэн хэвлэгдсэн. Магистр, докторын сургалтанд ашиглагдаг. 10
3. Эрдэм шинжилгээний бичиг   2017 онд хэвлэгдсэн ХИС-ийн эрдэмтэн, багш, судлаач нарын эрдэм шинжилгээний хурлын материал, илтгэл бүтээлийн эмхтгэл. 10
4. Нейро сэтгэл судлал Доктор (Ph.D) Ч.Дэлгэрцэцэг Нейро сэтгэл судлалын хичээлийн лекцүүдийн эмхтгэл. /2018 он/ 60
5. Дифференциал, интеграл тоолол Жеймс Стюарт Нэг хувьсагчийн функцийн дифференциал, интеграл тооллын тухай бүтээл бөгөөд монгол хэлнээ хөрвүүлэгдсэн. /790 хуудастай/ 10
6. Research methodology: QUALITATIVE RESEARCH Академич Б.Чулуундорж Судалгааны арга зүй (чанарын ба тоон судалгаа)-н чиглэлээр уншиж судлах хэрэглэгдэхүүн материал, гарын авлага  
7. Research methodology: QUANTITATIVE RESEARCH
8. Qualitative research Академич Б.Чулуундорж Лекцийн материал  
9. Verbal and mathematical thinking