Дээшээ

2018-2019 оны хичээлийн жилдХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ
2018-2019 оны хичээлийн жил. Намрын улирал
Илтгэгч Сэдвийн нэр Хугацаа Өрөө
Бүх түвшний магистрант, докторантуудад
1 Г.Зориг /Доктор (Ph.D), проф, ШУТИС/ Технологийн эрин, хөгжил ба судалгааны ажлын хандлага 2018.10.13
10.30 цаг
4-402
2 С.Батчимэг /Доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС/ Судалгааны програм хангамж, тэдгээрийн хэрэглээ 2018.10.27
10.30 цаг
4-402
3 Б.Чулуундорж /Академич, ХИС/ Хэлний болон математик сэтгэхүйн үйлдлийг факторизацийн аргаар судлах боломж 2018.11.10
10.30 цаг
4-402
4 Д.Баясгалан /Голомт банкны ТУЗ-ын дарга/   2018.11 сар
Өдөр, цаг тухайн үед зарлана
4-402
5 Ж.Сүхбаатар /Доктор (Ph.D), проф, ДБХА/ Судалгааны арга зүйг оновчтой сонгож хэрэглэх нь 2018.12.08
10.30 цаг
4-402
Боловсрол судлал, боловсролын удирдлагын магистрантууд, нийтийн удирдлагын докторантууд
1 Б.Тунгалаг /Доктор (Ph.D), проф, МУБИС/ Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх орчин үеийн чиг хандлага, туршлага, сургамж 2018.10.18
18.00 цаг
4-701
2 Г.Өлзийсайхан /Доктор (Ph.D), МУБИС/ Боловсролын удирдлагын судалгааны чиг хандлага 2018.11.15
18.00 цаг
4-701
3 Н. Оюунцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС/ Дээд боловсролын шинэчлэлийн зарим асуудлыг хөтөлбөр судлалын хүрээнд авч үзэх нь 2018.11.22
18.00 цаг
4-701
Бизнесийн удирдлага, менежмент, маркетинг, эдийн засгийн магистрантууд, нийтийн удирдлагын докторантууд
1 Б.Нандинцэцэг, /Доктор (Ph.D), ХИС/ Чингэлэгийн галт тэрэгний ачааны тээвэрлэлт зохион байгуулалтын хувилбаруудын эдийн засгийн асуудал 2018.10.18
18.00 цаг
4-402
2 М.Одончимэг /Доктор (Ph.D), ХИС/ Логик агуулга давамгайлсан үйлчилгээн дэх хэрэглэгчийн оролцооны үзэл баримтлал, хэмжилт болон хэрэглээ 2018.11.15
18.00 цаг
4-402
3 Г.Батхүрэл /Sc.D, проф ШУТИС/ Монгол улсын эдийн засгийн шинжлэх ухааны сэтгэлгээний түүх 2018.11.22
18.00 цаг
4-402
Олон улсын харилцааны магистрантууд, олон улс судлалын докторантууд
1 Ж.Энхсайхан /Доктор (Ph.D), проф. Элчин сайд/ Солонгосын хойг, ЕврKАзийг холбосон бизнесийн орон зайд эдийн засгийн хамтын ажиллагагаа, шинэ загварыг цогцлоох нь 2018.10.18
18.00 цаг
4-801
2 Д.Уламбаяр /Доктор (Ph.D), проф, ХИС/ Гадаад бодлогод улс төрийн удирдагчийн зан төлөв (behavior) нөлөөлөх нь 2018.11.15
18.00 цаг
4-801
3 О.Батсайхан /Доктор (Ph.D), проф, ШУА-ийн ОУХХ-гийн секторын эрхлэгч/ «Валдай» олон улсын мэтгэлцээний клуб: Судалгаа, дүн шинжилгээ 2018.11.22
14.30 цаг
4-801