Дээшээ

2019-2020 оны хичээлийн жилдХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ
2019-2020 оны хичээлийн жил. Намрын улирал
Илтгэгч Сэдэв Хугацаа Өрөө Илтгэл
Нийт магистрант, докторантуудад
1 Доктор, проф С.Эрдэнэтуул Судалгаанд программ хангамж ашиглах нь XI.09
14:20 цагт
1-310 Үзэх
2 Академич Б.Чулуундорж Interdisciplinarity and Multidisciplinarity in the research XII.07
14:20 цагт
1-310 Үзэх
БУ, эдийн засаг, менежмент, маркетинг, төрийн удирдлагын докторант, магистрантуудад
1 Д.Алтан-Уяа

Байгууллагын нийгмийн хариуцлагын орчин үеийн асуудлууд, судалгааны үр дүн

XI.23
14.20 цагт
2-403 Үзэх
2 П.Цэрэндаваа Судалгааны программ хангамжийн хэрэглээ (Statistica программын жишээн дээр) XII.14
14.20 цагт
2-403 Үзэх
ОУ-ын харилцааны докторант, магистрантуудад
1 Доктор П.Мягмардорж Гадаад бодлого ба Think Tank XI.23
14.20 цагт
2-208 Үзэх 
2 Доктор, проф Д.Уламбаяр Олон улсын харилцаан дахь зөөлөн хүчний бодлогын парадигм ба чадавхи XII.14
14.20 цагт
2-208 Үзэх 
Сэтгэл судлал, боловсролын удирдлагын магистрантуудад
1 Л.Энхтүшиг Чатбот дээр суурилсан сэтгэлзүйн үйлчилгээ XI.23
14.20 цагт
2-504 Үзэх
2 Ж.Оюунсүрэн Оюутны сурлагын амжилтанд нөлөөлөх сэтгэл зүйн зарим асуудал XII.14
14.20 цагт
2-504 Үзэх 
Хэл шинжлэлийн докторант, магистрантуудад
1 Доктор, проф Б.Дагиймаа Сэтгэлгээний орон зай болон ментал үгийн сан XI.23
14.20 цагт
1-108 Үзэх
2 О.Мөнхчимэг, Б.Урансайхан Хүүхдийн хэл ярианы хөгжил ба танин мэдэхүйн онцлогт хийсэн ажиглалт XII.14
14.20 цагт
1-108  
Сэтгүүл зүйн магистрантуудад
1 МҮОНТВ - ийн хөгжлийн газрын захирал, сэтгүүл зүйн ухааны доктор Т.Батзориг Сэтгүүл зүйн судалгааны арга зүй XI.23
14.20 цагт
2-502  Үзэх
2 МУБИС - ийн сэтгүүл зүйн тэнхимийн эрхлэгч, сэтгүүл зүйн ухааны доктор С.Амартүвшин Сэтгүүлчийн ур чадварын асуудал, орчин цагийн хандлага XII.14
14.20 цагт
2-502