Дээшээ

Бакалаврын сургалт



Хөтөлбөрийн нэр: Олон улсын харилцаа

Индекс: 022204

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ
 

Нийгмийн бүхий л салбарыг хамарч байгаа даяаршлын үеийн олон улсын харилцаа, дэлхийн бодлогод бий болсон өөрчлөлт шинэчлэлтүүдэд нийцсэн гадаад бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх гадаад албаны ажилтан, бодлого судлаач, олон улсын байгууллага, үндэстэн дамнасан кордораци, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, мөн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад гадаад харилцааны чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнд шаардагдах мэдлэг боловсрол, ур чадварыг суралцагсдад эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн болно.

Олгох мэдлэг
 

 • Олон улсын харилцаа, олон улс судлалын онолын мэдлэг эзэмших
 • Олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, олон улсын эрх зүй, Монгол улсын дипломатын түүх, үндэсний болон олон улсын аюулгүй байдал, дипломат ба консулын харилцаа, олон улсын байгууллага, дипломат ёслол баримт бичиг боловсруулалтын багц мэдлэг эзэмших
 • Эдийн засгийн дипломатын үндэс, геополитикийн үндэс, дэлхийн эдийн засаг, олон улсын худалдаа, олон улсын тусгай эрх зүй, олон улсын гэрээ хэлэлцээ зэрэг багц мэдлэг эзэмших
 • Судалгаанд суурилсан дадал эзэмших
Олгох чадвар
 

 • Англи хэл болон хоёрдогч гадаад хэлийг ахисан түвшинд эзэмших
 • Мөн чанар, үзэгдлийг тайлбарлах
 • Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ, үнэлэлт дүгнэлт хийх
 • Өгөгдөл параметрийг тодорхойлох
 • Гадаад хамтын ажиллагаанд бие даан оролцох
 • Яриа хэлэлцээ хийх
 • Өөрийгөө илэрхийлэх, харилцах
 • Мэдээлэл, баримт бичиг боловсруулах чадвар
 • Манлайлах, багаар ажиллах чадвар
 • Мэдээлэл технологи ашиглах
Онцлог, давуу тал
 

 • Олон улсын харилцаа болон Англи хэлний орчуулагчийн хос мэргэжилтэй төгсөх боломжтой.
 • Япон болон Өмнөд Солонгост оюутан солилцооны хөтөлбөртэй.
 • 2-р гадаад хэлээр Франц, Герман, Орос, Хятад, Япон, Солонгос хэлнээс сонгон судлах боломжтой.

Оюутан голч дүнгийн болзол хангавал төгсөх курстээ ХИС-ийн хэмжээнд явуулж буй нийт магистрын сургалтад давхар хамрагдах боломжтой.


Хөтөлбөрийн нэр: Олон улсын харилцаа

Индекс: 022204

Хөтөлбөрийн зорилго, хамрах хүрээ
 

Нийгмийн бүхий л салбарыг хамарч байгаа даяаршлын үеийн олон улсын харилцаа, дэлхийн бодлогод бий болсон өөрчлөлт шинэчлэлтүүдэд нийцсэн гадаад бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх гадаад албаны ажилтан, бодлого судлаач, олон улсын байгууллага, үндэстэн дамнасан кордораци, дотоод гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, мөн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад гадаад харилцааны чиглэлээр ажиллах мэргэжилтэнд шаардагдах мэдлэг боловсрол, ур чадварыг суралцагсдад эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн болно.

Олгох мэдлэг
 

 • Олон улсын харилцаа, олон улс судлалын онолын мэдлэг эзэмших
 • Олон улсын харилцаа, олон улсын эдийн засгийн харилцаа, олон улсын эрх зүй, Монгол улсын дипломатын түүх, үндэсний болон олон улсын аюулгүй байдал, дипломат ба консулын харилцаа, олон улсын байгууллага, дипломат ёслол баримт бичиг боловсруулалтын багц мэдлэг эзэмших
 • Эдийн засгийн дипломатын үндэс, геополитикийн үндэс, дэлхийн эдийн засаг, олон улсын худалдаа, олон улсын тусгай эрх зүй, олон улсын гэрээ хэлэлцээ зэрэг багц мэдлэг эзэмших
 • Судалгаанд суурилсан дадал эзэмших
Олгох чадвар
 

 • Англи хэл болон хоёрдогч гадаад хэлийг ахисан түвшинд эзэмших
 • Мөн чанар, үзэгдлийг тайлбарлах
 • Нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ, үнэлэлт дүгнэлт хийх
 • Өгөгдөл параметрийг тодорхойлох
 • Гадаад хамтын ажиллагаанд бие даан оролцох
 • Яриа хэлэлцээ хийх
 • Өөрийгөө илэрхийлэх, харилцах
 • Мэдээлэл, баримт бичиг боловсруулах чадвар
 • Манлайлах, багаар ажиллах чадвар
 • Мэдээлэл технологи ашиглах
Онцлог, давуу тал
 

 • Олон улсын харилцаа болон Англи хэлний орчуулагчийн хос мэргэжилтэй төгсөх боломжтой.
 • Япон болон Өмнөд Солонгост оюутан солилцооны хөтөлбөртэй.
 • 2-р гадаад хэлээр Франц, Герман, Орос, Хятад, Япон, Солонгос хэлнээс сонгон судлах боломжтой.
 • Оюутан голч дүнгийн болзол хангавал төгсөх курстээ ХИС-ийн хэмжээнд явуулж буй нийт магистрын сургалтад давхар хамрагдах боломжтой.