Дээшээ

2017-2018 оны хичээлийн жилд149

Багш, ажилчид


3,010

Оюутан


415

Магистр, доктор


4

Хичээлийн байр


400

Оюутны дотуур байр


600

Хүний суудалтай спорт заал


260

Хүний суудалтай номын сан


10,600м2

Хичээлийн байрны нийт талбай


7

Лаборатори, кабинет