Дээшээ

2017 - 2018 оны хичээлийн жилд


Илтгэгч Илтгэлийн сэдэв Холбогдох хаяг
ГАДААД ХЭЛ, ШИНЖЛЭЛ
1 И.Туул, доктор (Ph.D), ХИС Хэл шинжлэл ба соёл хоорондын судалгааны аргазүйн тухайд Илтгэлтэй танилцана уу ...
2 Ж. Даваа (Ph.D), проф, Суралцагчдын төлөвшлийн асуудалд Илтгэлтэй танилцана уу ...
3 Н. Оюунцэцэг доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС Сургалтын хөтөлбөрийн менежментийн асуудалд Илтгэлтэй танилцана уу ...
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, МЕНЕЖМЕНТ, ЭДИЙН ЗАСАГ
4 Ч.Гантигмаа Доктор (Ph.D), дэд проф МУИС Тогтвортой хөгжил ба байгаль хамгаалллын тулгамдсан асуудлууд Илтгэлтэй танилцана уу ...
5 Г.Болдбаатар доктор (Ph.D), проф ХИС Шалтгаант суурилсан маркетинг Илтгэлтэй танилцана уу ...
6 Э.Эрдэнэчимэг доктор (Ph.D), проф, ХИС Бизнесийн байгууллагад ногоон маркетингийг оновчтой хэрэгжүүлэх боломж Илтгэлтэй танилцана уу ...
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
7 У.Хишигдалай Доктор (Ph.D), ХИС Монголын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал Илтгэлтэй танилцана уу ...
8 Т.Навчаа доктор (Ph.D), проф ХИС Монголын аялал жуулчлалын боловсролын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага Илтгэлтэй танилцана уу ...
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
9 Г.Сарантуяа Доктор (Ph.D), дэд проф. /ШУТИС/ Газарзүйн мэдээллийн системийг аялал жуулчлалын судалгаанд хэрэглэх нь Илтгэлтэй танилцана уу ...
10 Д.Даш доктор (Ph.D), проф., /МУБИС/ Рекреацийн үнэлгээ, аргазүйн асуудлууд Илтгэлтэй танилцана уу ...
11 Н.Бат-Эрдэнэ доктор (Ph.D), /ХААИС/ Олон улсын сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нийтлүүлэхэд тавигдах шаардлага, анхаарах зүйл Илтгэлтэй танилцана уу ...
12 У.Хишигдалай доктор (Ph.D), ХИС Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах аргазүй Илтгэлтэй танилцана уу ...
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
13 Д.Дагиймаа доктор (Ph.D), проф ХИС Бизнесийн зар сурталчилгаанд гарч буй шинэ үзэгдлүүд, хөгжил хандлага Илтгэлтэй танилцана уу ...
14 Л.Ариун доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС Монголын хэвлэл мэдээлэл дэхь дата сэтгүүл зүй Илтгэлтэй танилцана уу ...
15 Б.Болд-Эрдэнэ доктор (Ph.D), проф, МУИС Олон нийтийн харилцааны онолд гарч буй шинэчлэлүүд Илтгэлтэй танилцана уу ...
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
16 Д.Мягмар доктор (Sc.D), проф Геополитикийн хүрээлэн Үндэсний аюулгүй байдлын шинэ орчин: эрсдлийн магадлал Илтгэлтэй танилцана уу ...
17 Д.Уламбаяр доктор (Ph.D), проф ХИС Глобал эдийн засгийн харилцаанд гарч буй геополитик, гео-эдийн засгийн өөрчлөлт, дасан зохицохуй Илтгэлтэй танилцана уу ...
МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ
18 С.Байгалтөгс доктор (Ph.D), ХИС Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудалд Илтгэлтэй танилцана уу ...