Дээшээ

2016 - 2017 оны хичээлийн жилд


Илтгэгч Илтгэлийн сэдэв Холбогдох хаяг
БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ, БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА
1 Ч. Байгалмаа, Доктор (Ph.D), проф Боловсролын судалгааны аргазүй Илтгэлтэй танилцана уу ...
2 О. Мягмар, Доктор, проф Сургалтын сэтгэл зүйн орчин үеийн онолууд Илтгэлтэй танилцана уу ...
3 О. Пүрэв, Sc.D., проф Боловсролын хүн судлалын асуудлууд Илтгэлтэй танилцана уу ...
БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, МЕНЕЖМЕНТ, ЭДИЙН ЗАСАГ
4 Э.Эрдэнэчимэг доктор (Ph.D), проф ХИС Үйлчилгээний байгууллагын мерчендайзингийг сайжруулах арга зам Илтгэлтэй танилцана уу ...
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
5 У.Хишигдалай Доктор (Ph.D), ХИС Монголын аялал жуулчлалын салбарын өнөөгийн байдал Илтгэлтэй танилцана уу ...
6 Т.Навчаа доктор (Ph.D), проф ХИС Монголын аялал жуулчлалын боловсролын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага Илтгэлтэй танилцана уу ...
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
7 Д.Уламбаяр доктор (Ph.D), проф ХИС Дэлхийн шинэ дэг журам ба олон улсын харилцааны зангилаа асуудлууд Илтгэлтэй танилцана уу ...