Дээшээ

2016-2017 оны хичээлийн жилдХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ
2016-2017 оны хичээлийн жил. Намрын улирал
Сэдэв Илтгэгч Хугацаа
Хэл шинжлэл
1 Psycho linguistics aspects of Bilingualism Б.Дагиймаа Доктор (Ph.D), профессор 2016-11-10
2 Монгол, франц хэлний концептуальметафорын зэрэгцүүлсэн судалгаа Т.Алтанцэцэг Доктор (Ph.D) ХИС 2016-11-24
3 Experimental Research Ч.Дэлгэрцэцэг Доктор(Ph.D), ХИС 2016-12-08
4 Толь бичиг, түүний ангилал, төрөл зүйлийн шинжилгээ Ц.Бямбацэнд Доктор(Ph.D), профессор, ХИС 2016-12-22
БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ, БОЛОВСРОЛЫН УДИРДЛАГА
1 Боловсролын тулгамдсан асуудлууд Н.Оюунцэцэг Доктор (Ph.D), ХИС 2016-11-09
2 Удирдлагын олон талт арга барил Т.Чулуун-Эрдэнэ Доктор (Ph.D), ХИС 2016-11-23
3 Боловсролын эрхийн зөрчлүүд, түүнийг шийдвэрлэх арга зам Д.Эрдэнэсүрэн Доктор(Ph.D), профессор, ХИС 2016-12-07
Бизнесийн удирдлага
1 Удирдлагын шийдвэр гаргалт дахь бизнесийн статистикийн сэтгэлгээ ба хэрэглээ Дэмбэрэл Доктор (Sc.D) Статистикийн ерөнхий газрын судалгаа шинжилгээний албаны дарга, доктор 2016-11-11
2 Маркетингийн удирдлагад орчин үеийн шинэлэг төрөл хэлбэрүүдийг оновчтой ашиглах арга зүйн асуудал Б.Нарангэрэл Доктор(Ph.D), профессор ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлагын сургууль 2016-11-25
3 Бизнесийн (В2В) зах зээл дэх маркетинг, хөгжлийн хандлага Я.Отгонсүрэн МУИС-ийн багш, доктор, проф. 2016-12-09
4 Боловсролын удирдлагын бодлого, хөгжлийн асуудлууд Н.Бэгз доктор (Sc.D), проф БСШУСЯ-ны сайдын зөвлөх, 2016-12-23
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ
1 Монгол орны аялал жуулчлалын зорих газрын өрсөлдөх чадварын У.Хишигдалай Доктор(Ph.D), 2016-11-08
2 Экотуризмын төлөвлөлт: Экотуризмын үйлчилгээг үнэлэх аргазүйн асуудлууд Т.Навчаа доктор (Ph.D), профессор 2016-11-22
3 Уур амьсгалын өөрчлөлт ба эдийн засаг Г.Сарантуяа доктор (Ph.D), профессор, ШУТИС 2016-12-06
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
1 Мэдээллийн системийг боловсруулах орчин үеийн арга С.Уянга доктор (Ph.D), профессор, МУИС 2016-11-10
2 Үүлэн технологийн өөрчлөлт, түүний хэрэглээ С.Батчимэг доктор (Ph.D), дэд профессор 2016-11-24
3 Мобайл технологийг ашиглан зайн сургалтыг зохион байгуулах мэдээллийн системийн формал аргууд Ц.Ганбат доктор (Ph.D), профессор, ШУТИС 2016-12-05
4 Мэдээллийн системийн математик загварчлал Б.Чимид-Очир доктор (Ph.D), профессор 2016-12-15
СЭТГҮҮЛ ЗҮЙ
1 Мэдээллийн нийгэм ба онлайн сэтгүүл зүй Б.Болд-Эрдэнэ Доктор (Ph.D), профессор, МУИС 2016-11-15
2 Сэтгүүл зүйн чиг хандлага, дэлхийн сэтгүүл зүйн боловсрол, Д.Дагиймаа Доктор (Ph.D), профессор 2016-11-30
3 Телевизийн сэтгүүл зүйн нэн шинэ хандлага баМонголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл Л.Ариун Доктор (Ph.D), дэд профессор 2016-12-20
ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА
1 Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг журам төлөвших үйлявц ба Монгол Улсын гадаад бодлогын шинэ парадигм Д.Уламбаяр Доктор(Ph.D), профессор 2016-11-11
2 Гурван хөршийн саммит, эдийн засгийн коридор хөтөлбөр Ж.Баясах Доктор (Sc.D), профессор , ШУА 2016-11-18
3 Олон улсын аюулгүй байдал, Монгол Улсын цөмийн зэвсэггүй бүсийн статус Д.Далайжаргал Доктор (Ph.D) Ерөнхий сайдын гадаад бодлогын зөвлөх 2016-12-02
4 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, батлан хамгаалах бодлого Ж.Энхсайхан Доктор (Ph.D), профессор, Гавьяат хууль, элчин сайд 2016-12-16