Дээшээ

Их семинарХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ИХ СУРГУУЛИЙН
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИХ СЕМИНАРЫН ХУВААРЬ
2018-2019 оны хичээлийн жил. Намрын улирал
Илтгэгч Сэдвийн нэр Хугацаа Өрөө Илтгэл
Бүх түвшний магистрант, докторантуудад
1 Г.Зориг /Доктор (Ph.D), проф, ШУТИС/ Технологийн эрин, хөгжил ба судалгааны ажлын хандлага 2018.10.13
10.30 цаг
4-402 Үзэх
2 С.Батчимэг /Доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС/ Судалгааны програм хангамж, тэдгээрийн хэрэглээ 2018.10.27
10.30 цаг
4-402 Үзэх
3 Б.Чулуундорж /Академич, ХИС/ Хэлний болон математик сэтгэхүйн үйлдлийг факторизацийн аргаар судлах боломж 2018.11.10
10.30 цаг
4-402  
4 Д.Баясгалан /Голомт банкны ТУЗ-ын дарга/   2018.11 сар
Өдөр, цаг тухайн үед зарлана
4-402  
5 Ж.Сүхбаатар /Доктор (Ph.D), проф, ДБХА/ Судалгааны арга зүйг оновчтой сонгож хэрэглэх нь 2018.12.08
10.30 цаг
4-402  
Боловсрол судлал, боловсролын удирдлагын магистрантууд, нийтийн удирдлагын докторантууд
1 Б.Тунгалаг /Доктор (Ph.D), проф, МУБИС/ Тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаарх орчин үеийн чиг хандлага, туршлага, сургамж 2018.10.18
18.00 цаг
4-701  
2 Г.Өлзийсайхан /Доктор (Ph.D), МУБИС/ Боловсролын удирдлагын судалгааны чиг хандлага 2018.11.15
18.00 цаг
4-701  Үзэх
3 Н. Оюунцэцэг /Доктор (Ph.D), дэд проф, ХИС/ Дээд боловсролын шинэчлэлийн зарим асуудлыг хөтөлбөр судлалын хүрээнд авч үзэх нь 2018.11.22
18.00 цаг
4-701  Үзэх
Бизнесийн удирдлага, менежмент, маркетинг, эдийн засгийн магистрантууд, нийтийн удирдлагын докторантууд
1 Б.Нандинцэцэг, /Доктор (Ph.D), ХИС/ Чингэлэгийн галт тэрэгний ачааны тээвэрлэлт зохион байгуулалтын хувилбаруудын эдийн засгийн асуудал 2018.10.18
18.00 цаг
4-402 Үзэх
2 М.Одончимэг /Доктор (Ph.D), ХИС/ Логик агуулга давамгайлсан үйлчилгээн дэх хэрэглэгчийн оролцооны үзэл баримтлал, хэмжилт болон хэрэглээ 2018.11.15
18.00 цаг
4-402 Үзэх
3 Г.Батхүрэл /Sc.D, проф ШУТИС/ Монгол улсын эдийн засгийн шинжлэх ухааны сэтгэлгээний түүх 2018.11.22
18.00 цаг
4-402 Үзэх 
Олон улсын харилцааны магистрантууд, олон улс судлалын докторантууд
1 Ж.Энхсайхан /Доктор (Ph.D), проф. Элчин сайд/ Солонгосын хойг, ЕврKАзийг холбосон бизнесийн орон зайд эдийн засгийн хамтын ажиллагагаа, шинэ загварыг цогцлоох нь 2018.10.18
18.00 цаг
4-801  Үзэх
2 Д.Уламбаяр /Доктор (Ph.D), проф, ХИС/ Гадаад бодлогод улс төрийн удирдагчийн зан төлөв (behavior) нөлөөлөх нь 2018.11.15
18.00 цаг
4-801  Үзэх
3 Д.Золбоо/ШУА-ны ОУХхүрээлэнгийн захирал доктор, профессор/ «Валдай» олон улсын мэтгэлцээний клуб: Судалгаа, дүн шинжилгээ 2018.11.22
14.30 цаг
4-801 Үзэх 

"Их семинар"-ын хуваарь

Илтгэгч Сэдвийн нэр Хугацаа Анги танхим Илтгэл
1 Т.Алтанцэцэг /ХИС, Хэл, соёлын сургуулийн захирал, Доктор (Ph.D), дэд проф/ "Гадаад хэл ба Европын олон хэлний суурь хөтөлбөр" 2018.12.06-ны 18:00 цагт /Пүрэв гараг/ 4-402 Үзэх
2 Д.Уламбаяр /ХИС, Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургуулийн захирал, Доктор (Ph.D), проф/ "Globalization and Digitization: The New Trends in the Future of Security" 2018.12.13 19:40 цагт /Пүрэв гараг/ 4-402 Үзэх
3 Д.Дагиймаа /ХИС, Мэдээлэл, харилцааны менежментийн сургуулийн захирал, Доктор (Ph.D), проф/ "Дижитал эринд мэдээллийн боловсрол чухал болох нь /Media literacy/" 2018.12.22 10:30 цагт /Бямба гараг/ 4-402  
4 А.Амаржаргал /ХИС, Бизнесийн сургуулийн захирал, Доктор (Ph.D), проф/ "Уул уурхайн салбарын орон нутгийн шилжилт хөдөлгөөнд үзүүлж буй нөлөөллийн шинжилгээ" 2018.12.15 10:30 цагт /Бямба гараг/ 4-402  

Тайлбар: Энэхүү "Их семинар" нь судалгааны ажлын кредит тооцох тул та бүхэн өргөнөөр оролцоно уу.