Дээшээ

Гарын авлагаБ.Чулуундорж (академич)

 1. RESEARCH METHODOLOGY: QUALITATIVE RESEARCH (Resources for graduate students)
  1. Research methodology-Qualitative research 2018.11.02.pdf
  2. Research methodology-Quantitative research 2018.11.02.pdf

А.Амаржаргал (доктор, профессор)

 1. Менежментийн судалгааны арга зүй /BA601/ 
  1. ILO-Sampling methods.pdf
  2. Research Methodology - Methods and Techniques 2004.pdf
  3. sampling_en.pdf
 2. Микро эдийн засгийн шинжилгээ /IE608/
  1. book-intermediate-microeconomics-a-modern-approach_-7th-edition-hal-r-varian-w-w-norton-2005.pdf
  2. Intermediate Microeconomics By Hall R.Varian_Fifth Edition_Test-Item File.pdf
  3. Даалгавар -2018.pdf
 3. Эконометрикс /IE610/
  1. logreg.pdf
 4. Ахисан түвшний эконометрикс /PM804/

Л.Ариун (доктор, дэд проф)

 1. Дижитал макет ба дизайн /JR608/
 2. Орчин үеийн сэтгүүл зүйн хандлага, хөгжил /JR616/

С.Батчимэг (доктор, дэд проф)

 1. Мэдээллийн системийн судалгааны арга зүй /IS601/
  1. Мэдээллийн системийн судалгааны арга зүй.pdf
 2. Объект хандлагат шинжилгээ ба зохиомж /SW608/
  1. Объект хандлагат шинжилгээ ба зохиомж.pdf
 3. Програмчлалын чиг хандлага /SW611/
  1. Програмчлалын чиг хандлага.pdf
 4. Агуулга баримжаалсан мэдээллийн системийн менежмент /IS612/
  1. Агуулга баримжаалсан мэдээллийн системийн менежмент.pdf

Р.Бат-Эрдэнэ (доктор, профессор)

 1. Боловсролын байгууллагын чанарын удирдлага /BA645/
  1. Educ Quality Mngt_Холбогдох эх сурвалж.pdf

Г.Болдбаатар (доктор, профессор)

 1. Бизнесийн бодлого /BA610/
 2. Боловсролын эдийн засаг, санхүү 1 /EM611/
 3. Боловсролын эдийн засаг, санхүү 2 /EM611/
 4. Менежментийн эдийн засаг /BA611/

Д.Дагиймаа (доктор, профессор)

 1. Олон нийтийн харилцааны судалгааны арга зүй /JR601/
 2. Мультимедиа нийтлэл туурвих нь /JR620/

Ч.Дэлгэрцэцэг (доктор, дэд профессор)

 1. "Нейромаркетингийн судалгааны арга" ном
 2. "Туршилт судалгааны арга" ном

Б.Нандинцэцэг (доктор)

 1. Макро эдийн засгийн шинжилгээ /IE609/

Ж.Сүхбаатар (доктор, профессор)

 1. Боловсролын тогтолцоо ба засаглал /EM601/
  1. HE Sit Analysis Report_UNESCO_final
  2. International Standard Classification of Education
  3. The professional bureaucracy
  4. UNESCO_edu classification_translation1
  5. Дээд боловсролын шинэчлэлийн зураглал

Г.Төмөрчулуун (доктор, профессор)

 1. Орчин үеийн дипломат ажиллагаа /IR621/
  1. bibliography

Д.Уламбаяр (доктор, профессор)

 1. Дижитал эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд /IR619/
  1. ДЭЗТА гарын авлага.pptx
  2. Crypto nations
  3. Digital trade
  4. Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал
 2. Гадаад бодлогын дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргах механизм /IR622/

Б.Чимид-Очир (доктор, профессор)

 1. Эрдэм шинжилгээний арга зүй /Тоон судалгааны арга зүй/ /RE801/
 2. Судалгааны арга зүй /RS601/

Э.Эрдэнэчимэг (доктор, профессор)

 1. Ахисан түвшний маркетингийн удирдлага /MM603/
 2. Эрдэм шинжилгээний арга зүй /Чанарын судалгааны арга зүй/ /RE802/