Дээшээ

ЛекцБ.Чулуундорж (академич)

 1. RESEARCH METHODOLOGY:
  1. INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY
  2. QUALITATIVE RESEARCH

Б.Чулуундорж (академич)

 1. RESEARCH METHODOLOGY: QUALITATIVE RESEARCH
  1. Qualitative research PPT 20181103.pdf

А.Амаржаргал (доктор, профессор)

 1. Менежментийн судалгааны арга зүй /BA601/
  1. Менежментийн судалгааны арга зүй.pdf
 2. Микро эдийн засгийн шинжилгээ /IE608/
  1. Микро эдийн засгийн шинжилгээ.pdf
 3. Эконометрикс /IE610/
 4. Ахисан түвшний эконометрикс /PM804/

Л.Ариун (доктор, дэд проф)

 1. Дижитал макет ба дизайн /JR608/
 2. Орчин үеийн сэтгүүл зүйн хандлага, хөгжил /JR616/

С.Батчимэг (доктор, дэд проф)

 1. Мэдээллийн системийн судалгааны арга зүй /IS601/
  1. 20181013_RA.pdf
  2. 20181027_Sem.pdf
 2. Объект хандлагат шинжилгээ ба зохиомж /SW608/
 3. Програмчлалын чиг хандлага /SW611/
 4. Агуулга баримжаалсан мэдээллийн системийн менежмент /IS612/

Р.Бат-Эрдэнэ (доктор, профессор)

 1. Боловсролын байгууллагын чанарын удирдлага /BA645/
  1. Intro to QA_mon.pptx
  2. Боловсролын салбар дахь чанарын хөндлөнгийн үнэлгээ баталгаажуулал.pptx

Г.Болдбаатар (доктор, профессор)

 1. Бизнесийн бодлого /BA610/
  1. Бизнесийн бодлого
  2. Бизнесийн бодлогын шинж чанар
  3. Бизнесийн бодлогын хэлбэр төрөл
  4. Бизнесийн бодлого 4.pdf
  5. Бизнесийн бодлого 5.pdf
  6. Бизнесийн бодлого 7.pdf
 2. Боловсролын эдийн засаг, санхүү /EM611/
  1. Боловсролын эдийн засгийн үндсэн асуудал.pdf
  2. Боловсролын зардлын шинжилгээ.pdf
  3. Боловсролд оруулах хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ.pdf
  4. Боловсролын үр ашиг.pdf
 3. Менежментийн эдийн засаг /BA611/
  1. Менежментийн эдийн засгийн үндсэн асуудал
  2. Ахиун шинжилгээ
  3. Эрэлтийн шинжилгээ
  4. Эрэлтийн мэдрэмж
  5. Эрэлтийн үнэлгээ
  6. Пүүсийн онол
  7. Зардлын онол
  8. Цэвэр монополийн үнэ бүрдэлт
  9. Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт

Д.Дагиймаа (доктор, профессор)

 1. Олон нийтийн харилцааны судалгааны арга зүй /JR601/
 2. Мультимедиа нийтлэл туурвих нь /JR620/
  1. Jour in Digital era.pptx
  2. Multimedia jour.pptx
  3. Multimedia journalist.pptx
  4. Multimedia storrytelling.pptx
  5. Multimedia & Social media.pptx
  6. Distributed content.pptx
  7. Digital users.pptx
  8. Multimedia niitleliin sudalgaa.pptx

Б.Нандинцэцэг (доктор)

 1. Макро эдийн засгийн шинжилгээ /IE609/

Ж.Сүхбаатар (доктор, профессор)

 1. Боловсролын тогтолцоо ба засаглал /EM601/ 

Г.Төмөрчулуун (доктор, профессор)

 1. Орчин үеийн дипломат ажиллагаа /IR621/
  1. HIS- MODERN DIPLOMACY.pdf
  2. HIS lekts

Д.Уламбаяр (доктор, профессор)

 1. Дижитал эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд /IR619/
  1. 2018.11.16 ДИЖИТАЛ ЭДИЙН ЗАСАГ
  2. 2018.11.16 Дижитал эдийн засгийн парадигм Хөгжлийн шинэ чиг хандлага
  3. 2018.11.16 ДИЖИТАЛЧЛАЛЫН ҮЙЛ ЯВЦ СОРИЛТ БА БОЛОМЖ
  4. 2018.10.01 Дижитал эдийн засгийн зангилаа асуудал хичээлийн семинарын хэлэлцүүлэг
 2. Гадаад бодлогын дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргах механизм /IR622/
  1. ГАДААД БОДЛОГЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, ШИЙДВЭР ГАРГАХ
  2. 2018.11.16 ДЭЛХИЙН ШИНЭ ДЭГ ТОГТОЛЦОО БА ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА. СУДАЛГАА ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
  3. 2018.11.16 ОЛОН ХЭМЖЭЭСТ ДИПЛОМАСИЙН ШИНЭ ПАРАДИГМ БА ГАДААД БОДЛОГО ДАХЬ ИННОВАЦИ
  4. 2018.10.01 Гадаад бодлогын дүн шинжилгээ, шийдвэр гаргах механизм хичээлийн семинарын хэлэлцүүлэг

Б.Чимид-Очир (доктор, профессор)

 1. Эрдэм шинжилгээний арга зүй /Тоон судалгааны арга зүй/ /RE801/
 2. Судалгааны арга зүй /RS601/

Э.Эрдэнэчимэг (доктор, профессор)

 1. Ахисан түвшний маркетингийн удирдлага /MM603/
  1. LEC 1 ШИНЭ ЗУУНЫ МАРКЕТИНГИЙН УДИРДЛАГА.pdf
  2. LEC 2 ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЕНЕЖМЕНТ.pdf
  3. LEC 3 БРЭНДИЙН УДИРДЛАГА.pdf
  4. LEC 4 ЛАТЕРАЛ МАРКЕТИНГ.pdf
  5. LEC 5 НЕЙРОМАРКЕТИНГ.pdf
  6. LEC 6 НОГООН МАРКЕТИНГ.pdf
 2. Эрдэм шинжилгээний арга зүй /Чанарын судалгааны арга зүй/ /RE802/

Р.Энхбат (доктор, профессор)

 1. Регрессийн шинжилгээ

С.Эрдэнэтуул (доктор, профессор)

 1. Судалгааны семинар /Тоон судалгааны аргууд/