Дээшээ

2016-2017 оны хичээлийн жилХичээлийн жилийн онцлох өдрүүд Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа
1 Шинээр элсэгчдийн бүртгэл 2017.08.17 2017.08.25
2 Чиглүүлэх сургалт зохион байгуулах 2017.08.21 2017.08.28
3 Кредит шууд тооцох шалгалт өгөх оюутнуудын бүртгэл 2017.08.21 2017.08.30
4 Намрын улирлын хичээлийн ерөнхий хуваарь гарна 2017.08.25 2017.08.28
5 Шилжилт хөдөлгөөний хийх оюутны хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэнэ 2017.08.17 2017.08.30
6 Англи хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгөх 2017.08.25 2017.08.28
7 Суралцагч багц цагийн төлбөрөө төлж, хичээл сонголт хийж баталгаажуулна 2017.08.21 2017.08.31
8 Намрын улирлын хичээл эхлэх өдөр 2017.09.01  
9 Зөвлөх багшийн тушаал гарна 2017.09.08  
10 Намрын улиралд заагдах хичээлүүдийн бүртгэлд өөрчлөлт хийхийг зөвшөөрөх сүүлчийн өдөр 2017.09.08 2017.09.08
11 Элсэгчдийн тушаал гарч, яамны мэдээллийн системд бүртгэх, DB мэдээ гаргах 2017.09.20 2017.10.15
12 Суралцагчдын үнэмлэх олгох 2017.09.08 2017.09.08
13 Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн 2017.09.24  
14 Судалгааны ажлын сэдэв батлуулна 2017.09.15  
15 Багш нарын баярын өдөр 2017.10.01  
16 Бакалавр, магистр, докторын судалгааны ажлын сэдэв, удирдагчийг баталсан захирлын тушаал гарна 2017.10.09 2017.12.15
17 Оюутны биеийн тамир, спортын уралдаан тэмцээн 2017.10.29  
18 Төгсөгчдийн дипломын ажлын сэдэв, удирдагчийг баталсан захирлын тушаал гарна. 2017.11.20 2017.11.30
19 Чингис хааны мэндэлсэн өдөр буюу монгол бахархлын өдөр, нийтийн амралтын өдөр 2017.11.19  
20 Монгол улс тунхагласан өдөр 2017.11.26  
21 Кредит шууд тооцох шалгалт өгөх суралцагчдын бүртгэл 2017.12.07 2017.12.15
22 Хичээлийн жилийн намрын улирлын хичээл дуусна 2017.12.14  
23 Кредит шууд тооцох шалгалт авах 2017.12.16 2017.12.28
24 Багш нар дүн гаргаж, мэдээллийн санд оруулах 2017.12.15 2017.12.28
25 Шилжилт хөдөлгөөний оюутны хүсэлт хүлээн авч шийдвэрлэнэ 2017.12.15 2017.12.28
26 Ганцаарчилсан төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах, шинээр зохионо 2017.12.15 2017.12.28
27 Тэнхимүүд багшийн цагийн ногдол баталгаажуулж өгөх 2017.12.15 2017.12.28
28 Үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдөр 2017.12.29  
29 Өвлийн амралт эхэлнэ 2017.12.29