Дээшээ

Хөтөлбөр


Б.Дагиймаа (доктор, профессор)

 1. СЭТГЭЦ ХЭЛШИНЖЛЭЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР.pdf

Э.Эрдэнэчимэг (доктор, профессор)

 1. Боловсролын маркетинг /EM606/
  1. NEW FINAL EM 606 EDUCATIONAL MAR - 2019-2020
 2. Маркетингийн судалгааны орчин үеийн асуудлууд, нейромаркетинг /MM612/
  1. NEW FINAL MM 612 MODERN MAR RES - 2019-2020

С.Эрдэнэтуул (доктор, профессор)

 1. Тоон шинжилгээний аргууд /BA615/
  1. Тоон шинжилгээний арга зүй (1).pdf
 2. Нийтийн удирдлагын бодлогын асуудал,шинжилгээ /PM822/
  1. Нийтийн удирдлага.pdf

М.Одончимэг (доктор)

 1. Хүний нөөцийн менежмент, стратегийн асуудлууд /BA612/
  1. Strategic HRM.pdf

С.Батчимэг (доктор, дэд проф)

 1. Мэдээллийн системийн менежмент хичээлийн хөтөлбөр.pdf

Т.Алтанцэцэг (доктор, дэд профессор)

 1. Когнитив шинжлэл-II.pdf

С.Энхцэцэг (доктор, дэд профессор)

 1. 2019.01.14 М.А ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦААНЫ ОЛОН ТАЛТ МЕХАНИЗМ.pdf

Н.Оюунцэцэг (доктор)

 1. ED622 Хөтөлбөрийн менежмент(1).pdf

К.Чулуунхишиг (доктор, профессор), Т.Чулуун-Эрдэнэ (доктор, профессор)

 1. Сургалтын үйл ажиллагааны менежмент_EM612

Д.Уламбаяр (доктор, профессор)

 1. 2018.09.24 М.А АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУЛГАМДСАН АССУДАЛ.pdf
 2. 2018.09.24 М.А БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ.pdf

Д.Дагиймаа (доктор, профессор)

 1. Computational & data journalism HAMTARSAN HUTULBUR 2018-12-27
 2. JR.MA-hutulbur 2019-02-25

Б.Болдбаатар (доктор, профессор)

 1. Брендийн менежмент /ММ628/

Ц.Бямбацэнд (доктор, профессор), И.Туул (доктор)

 1. Орчуулгын анализ