Дээшээ

2018-2019 онБагш нарын эрдэм шинжилгээний илтгэлийн хуваарь
2018-2019 оны хичээлийн жил.
Илтгэгч Сэдвийн нэр Хугацаа Өрөө Илтгэл
Хэл, Соёлын сургууль
1 Л.Сүрэнбаатар Оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх зарим хүчин зүйлс 2019.04.22 4-401 Үзэх
2 Ж.Алдармаа Өвөрмөц хэлцийн орчуулгын асуудалд Мал аж ахуйтай холбоотой өвөрмөц хэлцийн жишээн дээр Үзэх
3 Б.Оюунчимэг Хятад хэлний баймж үйл үгийн тухайд Үзэх
4 С.Хүрэлням Англи хэлний ‘s болон of-н хамаатуулах утга ба хэрэглээний ялгаа Үзэх
5 Т.Одончимэг Когнитив үйл явц дахь хэл ярианы ач холбогдол Үзэх
6 И.Должинсүрэн Тэлмүүн Language impact on Ecology Үзэх
7 С.Хосбаяр Дүйцэлгүй үгс, тэдгээрийн утгыг дамжуулах шинэ парадигмууд Үзэх
8 Н.Энхтуяа, О.Мөнхчимэг, Б.Урансайхан 3-4 настай хүүхдийн хэл ярианы хөгжил ба танин мэдэхүйн онцлогт хийсэн ажиглалт Монгол Солонгос хүүхдийн жишээн дээр Үзэх
9 С.Одончимэг Хэлэхүйн онтогенез хөгжлийн явц дахь үг бүтэхүйн туршилт судалгаа Үзэх
10 Ж.Оюунсүрэн Оюутны сурлагын амжилтанд нөлөөлөх сэтгэл зүйн хүчин зүйлс 2019.04.22 4-602 Үзэх
11 Д.Мягмарсүрэн, Б.Отгонбаяр, Д.Гэрэлтуяа Оюутны англи хэлээр бичих чадварыг бүтээлч сэтгэлгээнд нь тулгуурлан хөгжүүлэх нь МУИС болон ХААИС-н жишээн дээр Үзэх
12 Л.Бямбасүрэн Дээд боловсролын салбарын өргөжилтийн үр өгөөж ба оновчтой гарцын загвар боловсруулах нь Үзэх
13 Ц.Баасанжав Гадаад хэл суралцагчийн алдааг бичгээр засах арга Үзэх
14 Л.Нарангэрэл, С.Батболд, Д.Одон Академик Англи хэлний хэрэгжилтэнд хийсэн анализ Үзэх
15 Ш.Хэрлэнтунгалаг ЕБС-ийн цөм хөтөлбөр ба IXL сургалтын хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа 6-р ангийн жишээн дээр Үзэх
16 Б.Мягмарсайхан НТБТ_ТХХ_сурах үйл ажиллагаанд хийсэн дүн шинжилгээ Үзэх
17 Ц.Батхүү Дээд боловсролын засаглал, хамтын засаглал Үзэх
18 Т.Чулуун-Эрдэнэ Хятадын соёл боловсролын зөөлөн хүч Үзэх
19 Ш.Мөнгөнсүх Тэргүүлэх ач холбогдолтой мэргэжлийн чиглэлүүдэд сургалтын төлбөрийн дэмжлэгийн үзүүлэх нөлөө Үзэх
20 Б.Галбадрах, Г.Зэс-Эрдэнэ Оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх зарим хүчин зүйлс Үзэх
21 Г.Акбота Хамтарсан судалгааны аргаар ЕБС-ийн англи хэлний багшийг хөгжүүлэх боломж Үзэх
22 Б.Батсайхан Боловсрол ба үнэт зүйлсийн өөрчлөлт Үзэх
23 Л.Сүрэнбаатар Эко боловсрол олгох Үзэх
Мэдээлэл харилцааны менежментийн сургууль
1 Э.Должинсүрэн, С.Батчимэг Ухаалаг төхөөрөмж дээр Pseudo-haptic техникийг ашиглан визуал орчин үүсгэх нь 2019.04.25 2-304 Үзэх
2 Б.Төртүвшин, С.Батчимэг Чатбот бүтээж Framework хөгжүүлэх нь Үзэх
3 Б.Бат-Эрдэнэ Нүүр таних суурь өгөгдлийн сан бүрдүүлэх аргачлал Үзэх
4 Т.Долгорсүрэн Төрийн нээлттэй өгөгдлийн боловсруулалт, ашиглалтын боломж Үзэх
5 Ц.Нарангэрэл, Б.Түвшинтөр Мэдээллийн сайт дахь график элементүүдийн хэрэглээний асуудал Үзэх
6 Б.Санжаа Камерын гурван хэмжээст дэх дүрсийн боловсруулалт ба корреляци Үзэх
7 Ч.Сумъяа Мэдээллийн технологиор суралцагчдын мэдлэгийг рубрикаар үнэлэх нь Үзэх
8 П.Туяа Төрийн байгууллагын цахим хуудасны мэдээллийн үнэн, зөв, бодит байдалд хийсэн шинжилгээ Үзэх
9 С.Батчимэг Машин сургах арга ашиглан хүний сэтгэл зүйн хэв шинжийг тодорхойлох нь Үзэх
10 Б.Батмөнх Алгоритмын хичээлээр суралцагч бүрийг хөгжүүлэх боломж Үзэх
Олон улсын харилцаа, нийгэм судлалын сургууль
1 Л.Бямбаханд Монгол улс-АНУ-ын өргөтгөсөн иж бүрэн түншлэлийн асуудалд 2019.04.24 2-304 Үзэх
2 С.Оюундэлгэр Монгол Улсын транзит тээвэр хийхэд тулгамдаж буй асуудлууд Үзэх
3 Д.Бадрал ХХI зууны шинэ геополитикийн хүч Үзэх
4 Д.Уламбаяр The Argumantation of Study on the Interactions between Natural and Social Sciences and Geopolitical Context Үзэх
5 Д.Золбоо Тайваний хоолойн хоёр эргийн харилцаа Үзэх
6 А.Гантуяа Дижитал хуваагдлын хэмжүүрүүдийг тодорхойлох нь Монгол улсын кейс Үзэх
7 П.Мягмардорж МУ-ын ГБШГ ба Тинк танк Үзэх
8 Г.Баасанхүү Mongolian Identity on Their Modern Foreign Policy Үзэх